STTK: Joka viides kärsii työpaikoilla sisäilmaongelmista

STTK teettämän kyselyn mukaan yli viidennes vastaajista (22 %) kokee työpaikkansa sisäilman laadun melko tai erittäin huonoksi. Työntekijäasemassa sisäilma koetaan selvästi huonommaksi kuin esimies- tai johtoasemassa. Ongelmia on eniten sosiaali- ja terveysalalla sekä koulutus- ja kuljetusalalla. Mitä suurempi organisaatio, sitä enemmän esiintyy ongelmia. Eniten niitä on kunta-alalla.

Ongelmat johtuvat useista eri tekijöistä: muun muassa liian korkeasta lämpötilasta, huonosta ilmanvaihdosta, pölystä ja kosteusvaurioista.

- Hälyttävintä on, että joka neljäs sanoo, että toimenpiteitä työpaikalla ei ole tehty ongelmista huolimatta. Vastaajien mielestä tämä johtuu siitä, että työpaikalla ei koeta tarvetta korjata ongelmia; ongelmat eivät kiinnosta työnantajaa tai niistä ei välitetä. Toimenpiteitä pidetään myös liian kalliina, STTK:n johtaja Katarina Murto toteaa.

Turvalliset ja terveelliset työtilat ovat merkittävä tekijä työkyvyn säilymiseksi ja sairauspoissaolojen vähentämiseksi.

- Oireilun ja syy-yhteyden selvittäminen edellyttää avointa keskustelua sisäilmaongelmia tutkivien ja hoitavien koulukuntien välillä. Sosiaaliturvan näkökulmasta oireileva työntekijä on usein väliinputoaja.

STTK esittää jatkuvaa sisäilman mittausta työpaikoille, ongelmien nopeaa korjaamista ja avointa tiedonkulkua.

- Ennakointi edistää ripeää puuttumista ongelmiin. Tärkein tavoite on se, että työntekijä pystyy jatkamaan työelämässä mahdollisimman pitkään.

STTK:n teesit sisäilmaongelmien torjumiseen:

 Korjausrakentamisen ja kunnossapidon resurssit, valvonta, laatu ja vastuu erityisesti julkisella sektorilla riittävälle tasolle 

Rakentamisen ja korjaamisen laatustandardit tehokkaaseen käyttöön
Julkiset hankinnat tehtävä laatu eikä pelkkä hinta edellä
Sisäilmaosaamista parannettava hankintatoimessa
Rakennusten ja tilojen säännöllinen kuntotarkastus, sertifiointi ja kunnostusvelvoitteet
Lisää sisäilma-asiantuntijoita rakentamiseen ja kunnossapitoon
Ammattitautikriteeristön tarkastelu lainsäädännössä
Toimipisteen vaihto tai muu työn uudelleen järjestely työpaikalla sekä työpaikan vaihdoksen tuki
Dialogin vahvistaminen eri sisäilmaongelmia tutkivien ja hoitavien koulukuntien välillä ja Käypä hoito -suosituksen päivittäminen Sisäilmaoireilevien sairauskriteeristön arviointi
Sisäilmaohjelmien jatkon varmistaminen ja ammattiliittojen osallistuminen niiden laatimiseen
Jatkuva sisäilman mittaaminen työpaikoilla + avoimuus ja tulosten raportointi henkilöstölle
Ongelmiin liittyvän osaamisen kehittäminen työpaikoilla ja täydennyskoulutus 

Lisätiedot: Katarina Murto p. 050 568 9188

 

STTK on poliittisesti sitoutumaton ja moniarvoinen koulutettujen ammattilaisten keskusjärjestö, johon kuuluu 15 jäsenliittoa ja noin 500 000 jäsentä. Visiomme on menestyvä Suomi, jossa yhteistyöllä rakennamme maailman parasta työelämää ja hyvinvointia. Olemme työssämme avoimia, oikeudenmukaisia, uudistusmielisiä ja rohkeita.