Yleinen runkosopimus päättyy 31.1.2020

Palvelualojen työnantajat PALTA ry:n ja Toimihenkilöliitto ERTO ry:n välisen Yleisen runkosopimuksen voimassaolo päättyy 31.1.2020.

Tes-osapuolet eivät päässeet yhteisymmärrykseen vuoden 2020 palkkaratkaisusta, joten sopimus irtisanottiin. 

Varsinaiset tes-neuvottelut aloitetaan maanantaina 9.12.2019. ERTO tiedottaa jäseniään neuvottelujen kuluessa niiden etenemisestä.

Lisätietoja ERTOn Yleisen runkosopimuksen tes-neuvottelijalta:

lakimies Heli Luukkonen, p. 045 788 14561, heli.luukkonen@erto.fi 

Yleinen runkosopimus neuvotellaan niitä toimialoja ja työntekijäryhmiä varten, joihin ei sovellu suoraan mikään työehtosopimus. Tarkoitus on, että tällaisilla sopimuksettomilla aloilla olisi työehtosopimus, joka määrittelee reilut ja oikeudenmukaiset työsuhteen vähimmäisehdot.