Euroopan unionin tuomioistuin: vuosiloman sairauskarenssi on laillinen 

EU-tuomioistuin päätti marraskuussa antamassaan ratkaisussa, että vuosilomalain mukaiset omavastuupäivät vuosiloman aikana sairastuttaessa ovat laillisia.  

Euroopan unionin tuomioistuin katsoi, että EU-oikeus takaa työntekijälle oikeuden neljän viikon palkalliseen vuosilomaan, ja jäsenvaltiot päättävät itse niiden yli menevien lomaviikkojen sääntelystä.  

Suomen nykyisen lainsäädännön mukaan työntekijän sairastuessa ennen vuosilomaa, hänellä on oikeus pyytää, että työkyvyttömyysajalle sattuva vuosiloma siirretään kokonaan myöhempään ajankohtaan. Jos työntekijä taas sairastuu vuosiloman jo alettua, hänellä on kuusi omavastuupäivää, jotka kuluttavat vuosilomaa. Näiden kuuden päivän ylittävät lomapäivät hän saa siirtää myöhempään ajankohtaan. Omavastuupäiviä ei voi kuitenkaan olla, jos loma niiden vuoksi jäisi alle neljään viikkoon vuodessa. Omavastuupäivät eivät siis ole EU-oikeuden vastaisia, kunhan työntekijälle turvataan oikeus työaikadirektiivin takaamaan neljään lomaviikkoon.  

Ratkaisun taustalla TSN:n kanne 

Taustalla oli Toimihenkilöliitto ERTOn, SuPerin ja Tehyn yhteinen neuvottelujärjestö TSN ry, joka vaati Suomen työtuomioistuimessa nostamassaan kanteessa vahvistettavaksi, että EU-oikeuden mukaan työntekijällä tulee aina olla oikeus siirtää sairauslomansa kanssa päällekkäin menevä vuosiloma pidettäväksi myöhemmin. Työtuomioistuin pyysi asiassa ennakkoratkaisua Euroopan unionin tuomioistuimesta. 

Unionin tuomioistuimen mukaan työehtosopimuksissa ja lainsäädännöllä voidaan edelleen sopia, että vuosiloman omavastuupäivät poistetaan. ERTOn neuvottelemista työehtosopimuksista AVAINTA ry:n ja Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön sopimuksissa on sovittu, että työntekijällä on oikeus siirtää sairauslomansa kanssa päällekkäin menevä vuosiloma ilman omavastuupäiviä pidettäväksi kokonaisuudessaan myöhemmin. 

Lisätietoja: edunvalvontajohtaja Saara Arola, puh. 09 61323233, saara.arola@erto.fi