Henkilöstöpalvelualan työehtosopimusneuvottelut alkaneet

Henkilöstöpalvelualan työehtosopimusneuvottelut aloitettiin marraskuussa. Neuvotteluissa käytiin läpi sekä yleistä että alan taloudellista tilannetta ja työllisyysnäkymiä. Lisäksi neuvoteltiin mahdollisesta optiovuodesta.

Neuvotteluja jatkettiin 9.12. Neuvotteluissa ERTO kertoi suullisesti tavoitteistaan. Työantajanpuolen tavoitteiden valmistelu oli vielä kesken.

Seuraavissa 17.12. pidettävissä neuvotteluissa esitellään palkansaaja- ja työnantajapuolen tavoitteet.

Neuvotteluja jatketaan tammikuussa 8.1.2020.

Lisätietoja tes-neuvottelijalta: Lakimies Vesa Koskinen, p. 09 6132 3101, vesa.koskinen@erto.fi  

Henkilöstöpalvelualan työehtosopimuksella määrätään vuokratoimihenkilöiden työehdoista silloin, kun he työskentelevät toimisto-, taloushallinto- ja ICT-alan tehtävissä. Lisäksi henkilöstöpalvelualan työehtosopimuksessa määrätään henkilöstöpalveluyrityksen omassa toimistossa työskentelevien toimihenkilöiden työehdoista. Henkilöstöpalvelualan työehtosopimus on yleissitova.