Taloushallinnon neuvottelut keskeytyivät

Toimihenkilöliitto ERTO ry on neuvotellut syyskuusta alkaen Palvelualojen työnantajat Palta ry:n kanssa Taloushallintoalan työehtosopimuksesta. Sopimuskausi päättyi lokakuun lopussa. Neuvottelut keskeytyivät 11.12. eikä uutta neuvotteluaikaa ole tiedossa.

ERTOn hallitus käsitteli taloushallintoalan neuvottelutilannetta tänään kokouksessaan ja myönsi ERTOn puheenjohtajalle yhdessä Taloushallinnon ammattilaiset ry:n puheenjohtajan kanssa valtuudet julistaa taloushallintoalalle tarpeelliseksi katsomiaan työtaistelutoimia. Hallitus päätti lakkoavustuksen enimmäismääräksi 100 euroa/ansionmenetyspäivä.

ERTO on sitoutunut jäsendemokratiaan eikä julista painostustoimia ilman jäseniltä jäsenkyselyssä saatua valtuutusta. Työtaistelutoimia ei ole toistaiseksi julistettu.

 

Lisätietoja:

Juri Aaltonen