ERTOn neuvottelutiedote jäsenille yleisestä runkosopimuksesta

Toimihenkilöliitto ERTO ja Palvelualan työnantajat PALTA ovat 12.11.2019 alkaen neuvotelleet 31.1.2020 päättyvän työehtosopimuksen jatkosta. Yleisen työmarkkinatilanteen sekavuuden takia neuvottelut keskeytettiin 9.12.2019. Niitä jatkettaneen, kun tilanne selkiytyy erityisesti kilpailukykysopimuksen työajan pidennyksen osalta.

Neuvotteluosapuolet seuraavat siis tämän hetkistä työmarkkinatilannetta ja odottavat yleisen linjan muodostumista ennen neuvottelupöytään palaamista. ERTOn tavoitteena neuvotteluissa ovat palkankorotuksista sopiminen sekä työajan pidennyksen (kiky) poisto.

Työnantajapuolen motivaatiota palata neuvottelupöytään laskee se, että vain harva Yleistä runkosopimusta noudattava työnantaja on Palvelualojen työnantajat PALTA ry:n jäsen. Jos työsuhteessasi ja/tai työpaikallasi noudatetaan Yleistä runkosopimusta, pyydämme sinua kehottamaan työnantajaasi liittymään PALTAn jäseneksi. Työnantajien asianmukainen liittyminen turvaa runkosopimuksen tulevaisuutta ja varmistaa reiluja työehtoja työpaikoilla. Työnantajan järjestäytyminen asianmukaisesti on osa yhteiskuntavastuuta ja lisäksi työnantajatkin saavat omasta liitostaan niin oikeudellista neuvontaa kuin muitakin palveluja.  

ERTO tiedottaa jäseniään neuvottelujen jatkuessa.

Lisätietoja ERTOn Yleisen runkosopimuksen tes-neuvottelijalta: Lakimies Heli Luukkonen, p. 09 6132 3105, heli.luukkonen@erto.fi