Terveyspalvelualan työehtosopimusneuvottelut jatkuivat tiistaina

ERTO, SuPer ja Tehy ovat jatkaneet neuvotteluja uudesta terveyspalvelualan työehtosopimuksesta yhdessä työnantajaliitto HALI ry:n kanssa 11.2.

Osapuolet käsittelivät kummankin osapuolen tekstitavoitteita. Palkankorotuksista keskustellaan vielä tarkemmin myöhemmin. Työntekijäpuolen tekstitavoitteet koskevat muun muassa työaikamääräysten, työssä jaksamisen ja työolojen parantamista, kun taas työnantajaliiton tavoitteet toteutuessaan heikentäisivät työaikasuojelua ja työssä jaksamista. Myös kiky-työajan pidennyksen poisto on luonnollisesti työntekijäjärjestöjen tavoitteena. Osapuolten näkemykset ovat monessa kohdin hyvin kaukana toisistaan.

Neuvottelut jatkuvat 28.2.

Lisätietoja: edunvalvontajohtaja Saara Arola, p. 09 6132 3233, saara.arola@erto.fi

Terveyspalvelualan työehtosopimusta noudatetaan yksityisissä sairaaloissa, lääkäri- ja työterveysasemilla sekä terveyskylpylöissä ja kuntoutuslaitoksissa. Lisäksi työehtosopimusta noudatetaan näihin yrityksiin kuuluvissa laboratorioissa, röntgeneissä, muissa lääketieteellisissä tutkimuslaitoksissa ja fysikaalisissa hoitolaitoksissa. Terveyspalvelualan työehtosopimus on yleissitova.