Yksityisen sosiaalipalvelualan neuvotteluja jatkettu

Työehtosopimusneuvottelut ovat jatkuneet 19.2. ja 27.2. Osapuolet keskustelivat edelleen lähinnä tekstitavoitteista, sekä työnantajien tavoitteista että työntekijäpuolen tavoitteista.

Merkittävää edistymistä ei ole tapahtunut ja osapuolten näkemykset alan tilanteesta sekä henkilöstön joustamisesta, jaksamisesta ja paikallisen sopimisen toimivuudesta ovat kaukana toisistaan. Vaikeita neuvotteluita jatketaan seuraavan kerran 9.3.

Lisätietoja: edunvalvontajohtaja Saara Arola, p. 09 6132 3233, saara.arola@erto.fi

Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimusta noudatetaan sosiaalialan palveluyksiköissä työskenteleviin työntekijöihin. Sosiaalialan palveluyksiköitä ovat mm. yksityiset vanhusten palvelutalot, mielenterveys- ja vammaispalveluyksiköt, päihdehuollon ja lastensuojelun yksiköt, ensi- ja turvakodit sekä yksityiset päiväkodit. Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimus on yleissitova.