Terveyspalvelualan työehtosopimusneuvotteluja jatkettu 28.2.

Terveyspalvelualan työehtosopimuksen osapuolet eli ERTO, SuPer ja Tehy sekä työnantajaliitto HALI jatkoivat perjantaina neuvotteluja uudesta työehtosopimuksesta. Keskusteluissa oli tällä kertaa erityisesti palkkausjärjestelmän selkeyttäminen, kiky-työajan pidennyksen poisto sekä työnantajaliiton vaatimat lisäjoustot, jotka työntekijöiden näkökulmasta heikentäisivät työehtoja ja työssä jaksamista.

Lisäksi keskusteltiin palkankorotusten toteuttamistavasta. Työntekijäjärjestöjen tavoitteena ovat palkankorotukset yleiskorotuksin eli kaikille maksettavin korotuksin. Taustalla ovat alan paikallisen sopimisen ongelmat sekä alalla esiintyvät laiminlyönnit noudattaa palkkausjärjestelmää niin kuin on sovittu. Osapuolten näkemykset ovat edelleen kaukana toisistaan. Neuvottelut jatkuvat torstaina 5.3.

Lisätietoja: Lisätietoja: edunvalvontajohtaja Saara Arola, p. 09 6132 3233, saara.arola@erto.fi 

Terveyspalvelualan työehtosopimusta noudatetaan yksityisissä sairaaloissa, lääkäri- ja työterveysasemilla sekä terveyskylpylöissä ja kuntoutuslaitoksissa. Lisäksi työehtosopimusta noudatetaan näihin yrityksiin kuuluvissa laboratorioissa, röntgeneissä, muissa lääketieteellisissä tutkimuslaitoksissa ja fysikaalisissa hoitolaitoksissa. Terveyspalvelualan työehtosopimus on yleissitova.