Yksityisen sosiaalipalvelualan vähimmäispalkankorotus ei pienennä työsopimuksessa sovittua lisää

ERTOn, SuPerin ja Tehyn tulkinta vahvistettiin oikeaksi työtuomioistuimessa. Kyse oli käräjäoikeudessa vireillä olevasta tapauksesta, jossa työntekijä oli sopinut työsopimuksessaan erillisestä palkanlisästä.

Lisä ei perustunut työehtosopimukseen, vaan työntekijän omaan työsopimukseen. Työnantaja oli pienentänyt työehtosopimuksessa sovitun vähimmäispalkkakorotuksen yhteydessä kyseistä työsopimuksessa sovittua lisää. Käräjäoikeus pyysi asiassa lausuntoa työtuomioistuimesta, joka antoi lausuntonsa asiaan viime viikolla.

Työtuomioistuimen lausunnon mukaan työehtosopimusta tuli tulkita työntekijäliittojen kannan mukaisesti niin, että vähimmäispalkkakorotus ei pienennä lisiä, joista ei ole sovittu työehtosopimuksessa, vaan työsopimuksessa.

Asian käsittely jatkuu vielä käräjäoikeudessa.

Lisätietoja: Saara Arola, edunvalvontajohtaja, saara.arola@erto.fi