AVAINTES:n neuvottelut käynnistyneet

AVAINTES:n neuvottelut ovat alkaneet ja tavoitteet on esitetty.

Avaintessin neuvottelut alkoivat virallisesti 27.1.2020. Ensimmäisellä neuvottelukerralla osapuolet vahvistivat neuvotteluaikataulun ja kävivät asioita läpi yleisellä tasolla.Toisella neuvottelukerralla helmikuun alkupuolella osapuolet esittelivät suullisesti neuvottelutavoitteitaan. Neuvottelujärjestö TSN irtisanoi samalla sopimuksen päättymään 31.3.2020. Neuvottelut jatkuivat 25.2., jolloin keskityimme työehtosopimuksen työaikaluvun päivittämiseen.

Työntekijä- ja toimihenkilöjärjestöt ovat tämän jälkeen käyneet läpi työaikaluvussa olevia lukuisia esimerkkejä. Tarkoituksena on työehtosopimuksen keventäminen esimerkkejä karsimalla.

Helmikuun lopulla pidetyssä neuvottelussa osapuolet toivat kirjallisesti esille neuvottelutavoitteitaan. Käymme neuvotteluja  sopimuskorotuksista ja niiden muodosta sekä kikyn poistamisesta.

Lisäksi neuvotteluosapuolilla on omia muutosesityksiään työehtosopimusteksteihin.

Viimeisimässä neuvottelussa 9.3. keskityimme työaikaluvun esimerkkimäärän vähentämiseen.

Neuvottelut jatkuvat maanantaina 16.3.

Lisätietoja: Lakimies Vesa Koskinen, p. 09 6132 3101, vesa.koskinen@erto.fi

Avaintyönantajat AVAINTA ry:n työehtosopimusta sovelletaan sen jäsenyhteisöjen palveluksessa oleviin työntekijöihin. Jäsenyhteisöjä ovat esimerkiksi kuntien ja kuntayhtymien omistamat liikelaitokset.