Optikoiden ja optometristien palkankorotukset 1.4.2020 lukien

Kaikille optikoiden työehtosopimuksen piiriin kuuluville optikoille, optometristeille ja optometristiopiskelijoille on tulossa palkankorotus, jonka kokonaismäärä on 1,59 %. Viime vuoden tapaan palkankorotus on jaettu kahteen osaan eli yleiskorotukseen ja yrityskohtaiseen erään. Lisäksi työehtosopimuksen vähimmäispalkkaa nostetaan ylimääräisellä korotuksella. Kaikki korotukset tulevat voimaan samaan aikaan eli 1.4.2020.

Lisäksi työehtosopimuksessa sovittu lääkelisämääräys poistuu työehtosopimuksesta 1.4.2020 lukien. Ne, joille maksetaan tai joilla on syntynyt oikeus lääkelisään viimeistään 31.3.2020, jatketaan lisän maksua osana henkilökohtaista palkkaa. Jo ansaitut lisät eivät siis häviä mihinkään, vaan ne siirretään osaksi kuukausipalkkaa.

Palkankorotusten laskeminen ja toteuttaminen:

Yleiskorotus:

Ensin kaikkien optikoiden henkilökohtaisia kuukausi- ja tuntipalkkoja kiinteine lisineen (ml. esim. esimieslisä, lääkelisä ja piilolasilisä) korotetaan 1,06 %:n yleiskorotuksella. Yleiskorotus on kaikille saman suuruinen.

Vähimmäispalkkatarkistus

Työehtosopimuksen vähimmäispalkka nousee 126 eurolla (n. 4,67%) ja on 1.4.2020 lähtien 2.822 euroa.

Kun yleiskorotus 1,06% on tehty, tarkistetaan vastaako optikon korotettu palkka vähintään uutta vähimmäispalkkaa. Jos palkka jäisi alle uuden vähimmäispalkan, pitää palkka tässä vaiheessa nostaa vähintään uuteen vähimmäispalkkaan eli 2.822 euroon. Vasta tämän tarkistuksen jälkeen optikolle annetaan vielä palkankorotus yrityskohtaisesta erästä. Jos palkka on yleiskorotuksen jälkeen jo valmiiksi yli 2.822 euroa, voidaan yrityskohtainen erä antaa suoraan yleiskorotuksen jälkeen.

Yrityskohtainen erä:

Yleiskorotuksen lisäksi ja vähimmäispalkkatarkistuksen jälkeen palkkoja korotetaan vielä 0,53 %:n yrityskohtaisella erällä. Yrityskohtainen erä ja siitä tuleva palkankorotus ei ole suoraan 0,53% optikon omasta palkasta, vaan se lasketaan kaikkien yrityksen optikoiden helmikuun 2020 palkkojen yhteissummasta. Esimerkiksi, jos yrityksen optikoiden palkat ovat olleet helmikuussa 2020 yhteensä 40.000 euroa, on yrityskohtainen erä 212 euroa, joka jaetaan optikoiden kesken ja lisätään kuukausipalkkaan.

Se, millä perusteilla yrityskohtainen erä jaetaan, eli kuka saa minkäkin suuruisen palkankorotuksen ja miksi, neuvotellaan luottamusmiehen kanssa, tai sellaisen puuttuessa koko henkilöstön kanssa, ja päätetään työpaikalla. Neuvottelujen seurauksena yrityskohtaisesta erästä tuleva palkankorotus voi olla kaikille saman suuruinen tai sen suuruus voi vaihdella sen mukaan, mitä asioita korotuksen jaossa on haluttu juuri sillä työpaikalla korostaa. Jokaiselle pitää kuitenkin tulla yrityskohtaisesta erästäkin palkankorotus, eli kukaan ei voi jäädä kokonaan ilman korotusta.

Yrityskohtaisen erän tarkoitus on, että osa palkankorotuksesta voidaan jakaa työpaikalla. Näin palkankorotuksissa voidaan paremmin huomioida juuri kyseisellä työpaikalla tärkeiksi koettuja asioita. Tarkoitus on, että työpaikalla keskustellaan ja neuvotellaan aidosti ja avoimesti siitä, mitä tällaiset asiat voisivat olla ja tätä kautta palkankorotukset jaettaisiin sellaisilla perusteilla ja ansioilla, jotka sekä työnantaja että työntekijät kokevat perustelluiksi, oikeudenmukaisiksi ja motivoiviksi. Tästä syystä liitot eivät ole sopineet siitä, millä perusteilla erä jaetaan vaan ainoastaan siitä menettelystä, jota erästä neuvotellessa pitää työpaikalla noudattaa.

Esimerkki A: Optikko A:n palkka on 31.3.2020 2.700 euroa. 1.4. A:n palkkaa korotetaan 1,06%. A:n palkka on yleiskorotuksen jälkeen siis 2.728,62 e. Tämän jälkeen A:n palkkaa verrataan uuteen vähimmäispalkkaan. Koska A:n palkka 2.728,62 jäisi alle uuden vähimmäispalkan, pitää A:n palkka nostaa yleiskorotuksen jälkeen vähintään uuteen vähimmäispalkkaan eli 2.822 euroon. Tämän jälkeen A:lle tulee vielä palkankorotus yrityskohtaisesta erästä. A:n osuus yrityskohtaisesta erästä riippuu siitä, mikä yrityksen kaikkien optikoiden palkkasumma on sekä siitä, mitä työpaikalla on neuvoteltu ja sovittu erän jakamisesta.

Esimerkki B: Optikko B:n palkka on 31.3.3020 2.800 euroa + 75 e lääkelisä, yhteensä siis 2875 euroa. 1.4. B:n kokonaispalkkaa 2875 korotetaan 1,06% eli 2.905,48 euroon. B:n palkka on siis yleiskorotuksen jälkeen 2.905,48 e (sis. lääkelisän). Tämän jälkeen B:n palkkaa verrataan uuteen vähimmäispalkkaan. Koska B:n palkka 2.905,48 e on yli uuden vähimmäispalkan 2.822 e, ei B:lle tule vähimmäispalkan ylimääräistä korotusta. B saa kuitenkin vielä palkankorotuksen yrityskohtaisesta erästä sen mukaisesti, mitä työpaikalla on neuvoteltu ja sovittu.

Optikoiden työehtosopimus on voimassa 28.2.2021 asti, jolloin käydään sekä palkkoja että koko työehtosopimusta koskevat neuvottelut.