Sosiaalialan järjestöjen työehtosopimusneuvottelut jatkuivat 25.3.

Sosiaalialan järjestöjä koskeva työehtosopimus päättyy huhtikuun lopussa. Neuvottelut työehtosopimuksen uudistamisesta alkoivat tiistaina 17.3. ja niitä jatkettiin 25.3.

Neuvotteluissa työnantajapuoli esitteli heidän ehdotustaan viisipäiväiseen vuosilomaviikkoon siirtymiseksi. Ehdotuksen mukaan siirtyminen tapahtuisi kustannusneutraalisti, eli niin, ettei loman pituus lyhene tai kasva.

Perehdymme esitykseen ennen seuraavia neuvotteluita, jotka näillä näkymin järjestetään 8.4.

Lisätietoja: Lakimies Akseli Haapaniemi, p. 09 6132 3104, akseli.haapaniemi@erto.fi 

Sosiaalialan järjestöjä koskevaa työehtosopimusta noudatetaan sosiaalialan järjestöissä työskenteleviin toimihenkilöihin.