AVAINTES:n neuvottelut jatkuvat 3.4.

Avaintes:n voimassaolo päättyi 31.3.2020. Työehtosopimuksen noudattamista jatketaan kuitenkin ns. jälkivaikutuksen perusteella siihen saakka, kunnes uusi sopimus on tullut voimaan.  

Neuvotteluissa on tähän mennessä käyty läpi pääasiassa työaikalukuun ja vuosilomasäännöksiin tulevia muutoksia. Lisäksi on perehdytty sekä työntekijä- että työnantajapuolen neuvottelutavoitteisiin ja avattu niiden sisältöä. Avaintes:n neuvottelupöydässä seurataan tiiviisti kuntapuolen työehtosopimusneuvottelujen etenemistä.

Neuvottelut jatkuvat perjantaina 3.4. 

Lisätietoja: Lakimies Vesa Koskinen, p. 09 6132 3101, vesa.koskinen@erto.fi 

Avaintyönantajat AVAINTA ry:n työehtosopimusta sovelletaan sen jäsenyhteisöjen palveluksessa oleviin työntekijöihin. Jäsenyhteisöjä ovat esimerkiksi kuntien ja kuntayhtymien omistamat liikelaitokset.