Neuvottelut YTHS:n työehtosopimuksesta jatkuvat 3.4.

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön (YTHS:n) henkilöstöä koskevan työehtosopimuksen voimassaolo päättyi 31.3.2020.  Työehtosopimuksen noudattamista jatketaan kuitenkin ns. jälkivaikutuksen perusteella siihen saakka, kunnes uusi sopimus on tullut voimaan.

Neuvotteluja uudesta työehtosopimuksesta jatkettiin 31.3. Neuvotteluissa käytiin läpi kummankin osapuolen neuvottelutavoitteita ja niiden sisältöä. YTHS:n neuvottelupöydässä seurataan tiiviisti sekä kuntapuolen että Avaintes:n työsopimusneuvottelujen edistymistä.

Neuvottelut jatkuvat perjantaina 3.4. 

Lisätietoja: Lakimies Vesa Koskinen, p. 09 6132 3101, vesa.koskinen@erto.fi