YTHS:n neuvottelut jatkuvat 17.4.2020

ERTO, SuPer ja Tehy sekä työnantajaliitto AVAINTA ovat jatkaneet Ylioppilaiden Terveydenhoitosäätiön henkilöstöä koskevan työehtosopimuksen osalta neuvotteluita 9.4.

Esillä olivat työehtosopimukseen tulevat mahdolliset tekniset tekstimuutokset. Lähinnä pääosin 9.4. käytiin läpi työaikalukua, muutamia vuosilomasäännöksiä, eläketapahtumaan tai kuntoutustukeen johtavan sairaussäännöksen poistamista sekä muutamia luottamusmiehiä koskevia säännöksiä.

Neuvotteluja jatketaan pääsiäisen jälkeen 17.4.

Lisätietoja: lakimies, varatuomari Vesa Koskinen, p. 09 6132 3101, vesa.koskinen@erto.fi