ERTOn vetoomus työnantajille

Työnantajat voivat nyt aktiivisuudellaan tukea suuresti niin KELAa kuin työttömyyskassojakin koronakriisin aiheuttamassa työmäärän nopeassa kasvussa ja olla omalta osaltaan turvaamassa työttömyyskorvausten kohtuuaikaista maksamista.

Kansallisesta tulotietojärjestelmästä annetussa laissa tarkoitetun tulorekisterin tietosisältö ja tietojen antaminen rekisteriin on keskeinen tiedon lähde työttömyysturvahakemusta käsiteltäessä.

Tämän vuoksi työnantajien rooli työttömyysturvahakemuksen, erityisesti ansiopäivärahahakemuksen käsittelyssä on merkittävä.

Vetoamme työnantajiin, jotta kaikki työnantajat ilmoittaisivat tulorekisteriin myös niin kutsutut vapaaehtoiset tiedot. Lisäksi toivomme, että työnantajat vapaaehtoisesti, tulorekisteristä huolimatta, antaisivat työntekijöille palkkatodistuksen, joka sisältää tarkat tulotiedot ja tiedot työskentelyajoista. Näin työnantajat voivat osaltaan nopeuttaa työntekijöiden ansiopäivärahahakemusten käsittelyä.