Suomen kansallisoopperan ja -baletin näytäntötekniikan työehtosopimuksesta neuvottelutulos

Toimihenkilöliitto ERTO ja Palvelualojen työnantajat PALTA ry pääsivät torstaina 16.4.2020 neuvottelutulokseen Suomen kansallisoopperan ja – baletin näytäntötekniikan työehtosopimuksesta. Sopimuskausi on 24 kuukautta ja päättyy 31.1.2022.

Kikyn mukainen työajan pidennys poistuu ja sen tilalle työnantaja voi osoittaa työntekijälle säännöllisen vuosittaisen työajan täytyttyä 17 tuntia työtä tai ammatillista koulutusta yksinkertaisella tuntipalkalla lisättynä mahdollisilla ilta-, yö- ja sunnuntaityökorvauksilla.

Palkankorotukset

Vuosi 2020

Palkkoja korotetaan 1.6.2020 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta 1,3 % suuruisella yleiskorotuksella. Taulukkopalkkoja korotetaan 1.6.2020 1,3 %:lla. Luottamusmiehen korvausta korotetaan 1.6.2020 1,3 %:lla

Vuosi 2021

Palkkoja korotetaan 1.5.2021 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta 1,9 %. Korotuksesta 1,1 % kohdennetaan yleiskorotuksena ja 0,8 % yrityskohtaisena eränä, jonka käytöstä sovitaan paikallisesti työnantajan ja luottamusmiehen kesken. 

Taulukkopalkkoja korotetaan 1.5.2021 lukien 1,1 %:lla. Luottamusmiehelle maksettavaa korvausta korotetaan 1.5.2021 1,9 %:lla

Uusi työehtosopimus tulee voimaan, kun liittojen ja Suomen kansallisoopperan hallinnot ovat hyväksyneet neuvottelutuloksen.

Lisätietoja: asiantuntija Jarmo Lahti, p. 040 740 7840, jarmo.lahti@erto.fi