AVAINTES:n neuvottelut etenevät

AVAINTES:n työehtosopimusneuvotteluita jatkettiin tiistaina 14.4., keskiviikkona 15.4. ja perjantaina 17.4.  

Tiistaina 14.4. käytiin läpi työnantajan 8.4. antamaa ensimmäistä allekirjoituspöytäkirjaluonnosta. Allekirjoituspöytäluonnokseen oli kirjattu työnantajapuolen ensimmäisiä ajatuksia sopimuskaudesta, sopimuskorotuksista ja niiden ajankohdista, kikyn poistamisesta ja poistamisen kompensaatiosta sekä muutamia työnantajapuolen tekstiesityksiä. Sopimuskaudeksi työnantajapuoli esitti 22 kuukautta ja kestoa tammikuun loppuun 2022. Ensimmäiseksi korotusajankohdaksi työantajapuoli esitti (yleisen linjan mukaisesti) 1.8.2020 ja toiselle vuodelle yleiskorotusta ja paikallista erää.  

Paikallisen erän tarpeesta on käyty keskusteluja. Paikallisen erän löytyminen tulee olemaan yksi kynnyskysymyksistä kuten myös sen suuruus. Työntekijäjärjestöt ovat lähteneet omissa esityksissään yleiskorotusmallista. Työnantajapuoli haluaa tuntuvan paikallisen erän toisen vuoden korotuksiin.

Keskiviikkona 15.4. käytiin läpi työntekijäpuolen näkemyksiä työnantajien tekstiesityksistä. Lisäksi käytiin alustavaa keskustelua työnantajapuolen korotusesityksistä ja kikyn poistamisesta, sen ajankohdasta sekä työnantajapuolen luonnoksessa olevista näkemyksistä sen poistumisen kompensoimisesta. Korotusten ja kikyn poistamisen osalta seurataan kuntapuolen neuvottelupöytää tiiviisti.  

Perjantaina 17.4. työntekijäjärjestöt nostivat omat tekstiesityksensä uudestaan esille. Työntekijäjärjestöjen esityksestä löytyivät mm. adoptiovapaan palkallisuutta, tilapäisen hoitovapaan laajentamista alle 12-vuotiaaseen sekä luottamusmiehen tiedonsaannin laajentamista koskevat muutosesitykset.   

Seuraavan kerran neuvotellaan tiistaina 21.4., torstaina 23.4. ja perjantaina 24.4. 

Lisätietoja: Lakimies Vesa Koskinen, p. 09 6132 3101, vesa.koskinen@erto.fi 

Avaintyönantajat AVAINTA ry:n työehtosopimusta sovelletaan sen jäsenyhteisöjen palveluksessa oleviin työntekijöihin. Jäsenyhteisöjä ovat esimerkiksi kuntien ja kuntayhtymien omistamat liikelaitokset.