YTHS:n neuvottelut jatkuivat 17.4.

Neuvotteluissa käsiteltiin paikallisten toimijoiden näkemyksiä työnantajapuolen viimeksi esille tuomista tekstiesityksistä. Näkemyksiä oli annettu esim. esityksestä määritellä työnantajan määräämät koulutukset työajaksi, luottamusmiesten aluejaosta ja ajankäytöstä sekä luottamusmieskorvausten tasosta sekä mm. vuosityöajan tasoittumisjaksosta.  

YTHS:n työehtosopimusneuvotteluissa ei ole vielä keskusteltu korotuksista ja niiden ajankohdista. Työnantajapuoli ei ole myöskään vielä tuonut pöytään allekirjoituspöytäkirjaluonnosta.  

Neuvottelut jatkuvat torstaina 23.4.  

Lisätietoja: Lakimies Vesa Koskinen, p. 09 6132 3101, vesa.koskinen@erto.fi