ERTOn jäsenet hyväksyivät sosiaalialan järjestöjen työehtosopimuksen

Sekä ERTOn jäsenet että ERTOn hallitus ovat tänään hyväksyneet ERTOn ja Hyvinvointiala Hali ry:n sopiman sosiaalialan järjestöjä koskevan työehtosopimuksen. Haastavien, mutta hyvässä hengessä sujuneiden neuvotteluiden päätteeksi alalle on saatu yleisen linjan mukainen työehtosopimus ajalle 1.5.2020 – 31.5.2022.

Työehtosopimusneuvottelut olivat sosiaalialan järjestöjen taloustilanteen ja erityisesti koronakriisin vuoksi haastavat. ERTO asetti omat tavoitteensa neuvotteluihin jäsenkyselyn perusteella. Ylivoimaisesti tärkein tavoite oli kilpailukykysopimuksen mukaisen työajan pidennyksen poistaminen. Jäsenten kärkitavoitteisiin kuului myös ammatillisen koulutuksen lisäämisen.

Neuvottelutulos työehtosopimuksesta saavutettiin 30.4., jonka jälkeen ERTO vei neuvottelutuloksen jäsenäänestykseen. ERTOn neuvottelijat ja alan edunvalvontavaliokunta suosittelivat yksimielisesti neuvottelutuloksen hyväksymistä. Äänestyksessä ylivoimainen enemmistö jäsenistä puolsi neuvottelutuloksen hyväksymistä, jonka jälkeen ERTOn hallitus hyväksyi sopimuksen.

Sopimuksen sisältö lyhyesti

Palkankorotukset:

  • Henkilökohtaisia palkkoja korotetaan 1.9.2020 alkaen 1,3 % yleiskorotuksella.
  • Henkilökohtaisia palkkoja korotetaan 1.9.2021 lukien yhteensä 2,0 prosentin kustannusvaikutuksella: Tästä 1,2 % on kaikille tulevaa yleiskorotusta ja 0,8 % paikallista erää. Jos paikallisen erän jakamistavasta ei päästä paikallisesti sopuun, annetaan se kaikille yleiskorotuksena.
  • Vaativuusryhmien vähimmäispalkkataulukoita korotetaan 1.9.2020 alkaen 1,3 prosenttia.
  • Vaativuusryhmien vähimmäispalkkataulukoita korotetaan 1.9.2021 lukien 2,0 prosenttia.

Muuta:

  • Kikytunnit poistuvat 1.5.2020 lukien.
  • Työntekijällä on 1.5. lukien oikeus saada isyysvapaan ajalta palkka 6 arkipäivältä.
  • Lisäksi 1.5. lukien työhön liittyvät lääkärintarkastukset ja rokotukset ovat automaattisesti työaikaa, ilman, että niitä täytyy yrittää ensin sopia työajan ulkopuolelle.
  • Työnantaja voi jatkossa osoittaa työntekijälle 8 tuntia ammatillista koulutusta vuodessa. Koulutuksen ajalta maksetaan perustuntipalkka. Lisäksi työntekijä ja työnantaja voivat sopia 16 tunnin lisätyöstä kalenterivuodessa.
  • Leireillä, kursseilla ja risteilyillä voidaan jatkossa sopia työajasta ja työaikakorvauksista työehtosopimuksen määräyksistä poiketen. Liukuvaa työaikaa saa jatkossa sopia tekevänsä omana työnä ilman iltatyölisää. 

Työehtosopimuksessa tehtiin myös teknisiä muutoksia työaikaluvun kirjauksiin.

Lisätietoja:

Lakimies Akseli Haapaniemi, akseli.haapaniemi@erto.fi

Puheenjohtaja Juri Aaltonen, juri.aaltonen@erto.fi