Neuvottelut YTHS:n työehtosopimuksesta jatkuivat 14.5.

Tällä viikolla Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön YTHS:n työehtosopimusneuvotteluissa on käyty läpi yhteistä tilannekuvaa ja sovittu jatkoaikatauluista. YTHS:n neuvottelupöydässä odotetaan muiden Avaintyönantajien sopimusten etenemistä.

Neuvottelut jatkuvat mahdollisesti perjantaina 15.5. tai viimeistään ensi viikon alkupuolella.

Lisätietoja: lakimies Heli Luukkonen, p. 09 6132 3105, heli.luukkonen@erto.fi