Yleisen runkosopimuksen työehtosopimusneuvottelut jatkuneet

Toimihenkilöliitto ERTOn ja Palvelualojen työnantajat PALTA ry:n välisen Yleisen runkosopimuksen työehtosopimusneuvotteluita jatkettiin perjantaina 5.6.

Neuvottelut sujuivat hyvässä yhteishengessä. Työnantajapuoli täsmensi joulukuussa esittämiään tavoitteita ja keskustelimme tekstimuutostarpeista.

ERTO tavoittelee neuvotteluissa yleisen työmarkkinalinjan mukaisia palkankorotuksia, työajan pidennyksen (kiky) poistamista sekä palkansaajan aseman parantamista.

Yleisen runkosopimuksen voimassaolo on päättynyt 31.1.2020 ja olemme siirtyneet sopimuksettomaan tilaan. Työehtosopimuksen jälkivaikutus kuitenkin turvaa palkansaajien työsuhteen ehdot uuden sopimuksen syntymiseen saakka. Tämä tarkoittaa sitä, että tällä hetkellä työsuhteissa noudatetaan 31.1.2020 päättyneen sopimuksen ehtoja, kunnes uusi sopimus on tehty.

Neuvottelut jatkuvat keskiviikkona 10.6.

Lisätietoja: Lakimies Heli Luukkonen, p. 09 6132 3105, heli.luukkonen@erto.fi

Yleinen runkosopimus neuvotellaan niitä toimialoja ja työntekijäryhmiä varten, joihin ei sovellu suoraan mikään työehtosopimus. Tarkoitus on, että tällaisilla sopimuksettomilla aloilla olisi työehtosopimus, joka määrittelee reilut ja oikeudenmukaiset työsuhteen vähimmäisehdot.