Yleisestä runkosopimuksesta neuvottelutulos

Toimihenkilöliitto ERTO ja työnantajia edustava Palvelualojen työnantajat PALTA ry ovat päässeet työmarkkinoiden yleisen linjan mukaiseen neuvottelutulokseen Yleisen runkosopimuksen uusimisesta 1.6.2020 alkaen.

Neuvottelutuloksen tarkemmasta sisällöstä tiedotetaan, kun liittojen hallinnot ovat sen hyväksyneet. Sekä ERTOn että PALTA:n hallinnot käsittelevät neuvottelutuloksen tämän viikon aikana.

Lisätietoja: Lakimies Heli Luukkonen, p. 09 6132 3105, heli.luukkonen@erto.fi

Yleinen runkosopimus on neuvoteltu niitä toimialoja ja työntekijäryhmiä varten, joihin ei sovellu suoraan mikään työehtosopimus. Tarkoitus on, että tällaisilla sopimuksettomilla aloilla olisi työehtosopimus, joka määrittelee reilut ja oikeudenmukaiset työsuhteen vähimmäisehdot.