ERTO ilmoitti lakon Suomen Kennelliittoon 2.9.–16.9. 

Toimihenkilöliitto ERTO on ilmoittanut tänään työnseisauksesta eli lakosta Suomen Kennelliittoon 2.9.2020 - 16.9.2020 väliseksi ajaksi. Lisäksi olemme julistaneet Kennelliittoon 19.8. alkaen ylityö-, lisätyö- ja liukumasaldojen kerryttämiskiellon.

Toimihenkilöliitto ERTO on ilmoittanut tänään työnseisauksesta eli lakosta Suomen Kennelliittoon 2.9.2020 - 16.9.2020 väliseksi ajaksi. Lakon alaista työtä on kaikki Suomen Kennelliitto ry:ssä tehtävä työ siitä riippumatta, onko työntekijä ERTOn tai toisen liiton tai ei minkään liiton jäsen. Lakko on laillinen.

Lisäksi olemme julistaneet Kennelliittoon 19.8. alkaen ylityö-, lisätyö- ja liukumasaldojen kerryttämiskiellon. Saldojen kerryttämiskielto tarkoittaa, että työtä tehdään enintään päivittäisen säännöllisen työajan määrä, eikä plussaldoja kerrytetä. Työpäivän pituus voi olla siis enintään 7 tuntia 21 minuuttia. Liukuma- ja ylityökiellon piirissä ovat kaikki Kennelliiton työntekijät liiton jäsenyydestä riippumatta.

ERTO on rajannut lakon ulkopuolelle työntekijät, jotka ovat lakkopäivän tai -päiviä pois töistä palkallisesti esimerkiksi vuosilomalla tai saldovapaalla. Rajaus koskee vain palkallista poissaolopäivää, muina päivinä työntekijät osallistuvat lakkoon.


Alla jäsenille 18.8. lähetetty viesti tilanteesta lakon taustoista.

Työehtosopimuksen edellinen sopimuskausi päättyi jo 31.1.2020. Kävimme pitkään neuvotteluja uuden sopimuksen saamiseksi. Ensin työnantaja vaati heikennyksiä työehtoihin ja kun emme niihin suostuneet, kieltäytyi työnantaja lopulta kokonaan neuvottelemasta uudesta työehtosopimuksesta.

Olemme erittäin pettyneitä työnantajan toimintaan. Työnantajapuolen tarkoitus on häikäilemättömästi hyödyntää koronatilannetta työehtojen heikentämiseen. Kennelliiton toiminta ja talous eivät ole heikentyneet koronakriisin takia. Mitään järkevää syytä työehtojen heikentämiseen ei ole. ERTO ei siksi työehtojen heikennyksiä hyväksy. Keskellä koronakriisiäkin kaikkia pitää kohdella reilusti. Työnantajan toiminta on sellaista, ettei lakolle ole vaihtoehtoja.

Kennelliiton työntekijöillä on oikeus reiluun ja oikeudenmukaiseen työehtosopimusratkaisuun. ERTO vaatii reilua, oikeudenmukaista ja yleisen työmarkkinalinjan mukaista sopimusta. Mitä tarkemmin jokainen toimii yhteisen tavoitteen puolesta, sitä nopeammin ja helpommin pääsemme reiluun sopimukseen.

ERTO vaatii, että työnantaja jatkossa kunnioittaa yksityisyyden suojaa ja luottamusmiesjärjestelmää sekä noudattaa mm. yt-lakia.

Lakko on välttämätön työehtosopimuksen ja reilujen työehtojen saamiseksi sekä työehtojen heikennysten estämiseksi.

Tavoitteemme on sopimus

Lakko peruuntuu, jos osapuolet pääsevät sopimukseen ennen lakon alkamista. Ainoa luotettava tietolähde lakkoasioista on ERTOn verkkosivut ja meiltä tulleet viestit. Kaikki lakon muutokset, peruuntumiset, rajaukset jne. saat luotettavasti vain meiltä. Seuraa verkkosivujamme ja kysy tarvittaessa (yhteystiedot kirjeen lopussa). Virheellistä informaatiota saatatte saada muun muassa työnantajan viesteissä. Luottakaa vain meiltä saatuihin tietoihin.

Olemme hyvin vahvasti sitoutuneet jäsendemokratiaan. Tämän takia viemme mahdollisen neuvottelutuloksen ennen sen lopullista hyväksymistä kennelliitossa työskentelevien jäsenten hyväksyttäväksi tai hylättäväksi.

Lakko on laillinen

Oikeus lakkoon on perustuslailla suojattu oikeus, ja lakon laillisuudesta vastaa ERTO. Ilmoittamamme lakko on laillinen, ja siihen on kaikilla oikeus osallistua järjestäytymisestä välittämättä. Työnantajalla ei ole oikeutta kysyä osallistumisestasi. Jos työnantaja kysyy, voit vastata haluamallasi tavalla tai olla vastaamatta. Antamasi vastaus ei sido sinua millään tavalla. Voit halutessasi nyt vastata, että et osallistu ja sitten kuitenkin jäädä lakkopäivänä pois ilman erillistä ilmoitusta. Jos työpaikalla ilmenee painostusta tai muuta epäasiallista työnantajan toimintaa, ilmoita asiasta meille.

Lakkoavustus 100 e/päivä

Lakkoon osallistumisesta ei saa työntekijälle aiheutua mitään muuta seurausta kuin lakkopäivän ansiomenetys. ERTO maksaa lakkoavustuksen kaikille jäsenilleen, jotka ovat liittyneet jäseneksi verkkosivuillamme viimeistään lakkoa edeltävän kalenteripäivän aikana. Kannusta kollegoitasi liittymään, yhdessä olemme enemmän. Liity viimeistään 1.9.

ERTO maksaa jäsenilleen lakkoavustusta, jonka määrä on 100 e/ansionmenetyspäivä. Avustuksesta jää verojen jälkeen maksettavaa 74,80 e/palkaton lakkopäivä. Tarkemmat ohjeet avustuksen hakemisesta toimitetaan ennen lakon alkua jäsenille.

Työkaverinkin kannattaa liittyä joukkoomme

Liittyminen kestää pari minuuttia, ja tarvittaessa voimme hoitaa työttömyyskassasiirron liittyjän puolesta. Jos hän on jo maksanut jollekin työttömyyskassalle vuosimaksun, eikä saa sitä kassalta takaisin, hyvitämme sen hänen jäsenmaksuissaan.

Yhdessä yhteisen asian puolesta

Lakonalaisen työn tekeminen tai muiden painostustoimien noudattamatta jättäminen on epäreilua niitä kohtaan, jotka ovat valmiita toimimaan reiluuden ja parempien työehtojen puolesta. Se, että muut uskaltavat ja joku ottaa vain edut, on työehtoja parantamaan pyrkivää työkaveria kohtaan väärin.

Asiakkaat, joille teette töitä, ovat varmasti lakosta harmissaan. Ohjatkaa kaikki asiakkaiden kyselyt ja valitukset suoraan työnantajalle tai työnantajaliitto Paltaan. Nyt on hetki, kun teidän Kennelliiton ammattilaisten pitää pysyä yhtenäisinä, jotta voimme oikeasti saada reilua kohtelua. Mitä yhtenäisempiä olemme, sitä nopeammin saamme asiat ratkaistua.

Yleisimpiin painostustoimiin liittyviin kysymyksiin löydät vastauksia netistä www.erto.fi/tyotaistelu. ERTOn työsuhdeneuvonnasta (puh. 09 613 231) saat vastauksia arkisin 9.30-13.30. Sähköpostilla voit pyytää lisätietoja osoitteesta lakko@erto.fi.  Kiireellisissä asioissa kehotamme soittamaan.  
 
Toimihenkilöliitto ERTOn neuvottelutiimi on puheenjohtaja Juri Aaltonen ja lakimiehet Heli Luukkonen ja Anne Kaattari.