Neuvottelutulokset autoliikennealojen ja huolinta-alan toimihenkilöiden työehtosopimuksista

Toimihenkilöliitto ERTO on tänään 16.12. saavuttanut neuvottelutulokset työnantajaliittojen kanssa autoliikennealojen ja huolinta-alan toimihenkilöiden työehtosopimuksista.

ERTO ja Palvelualojen työnantajat PALTA ovat tänään saavuttaneet neuvottelutuloksen, jolla huolinta-alan toimihenkilöiden työehtosopimuksen sopimuskautta jatketaan 12 kuukaudella 31.3.2022 saakka.

ERTO ja Autoliikennealojen työnantajaliitto ALT ovat tänään saavuttaneet neuvottelutuloksen, jolla autoliikennealojen toimihenkilöiden työehtosopimuksen sopimuskautta jatketaan niin ikään 12 kuukaudella 31.3.2022 saakka.

Neuvottelutulokset menevät nyt ERTOssa jäsenäänestyksen arvioitavaksi ja hallintojen käsittelyyn. Neuvottelutuloksen yksityiskohdat ovat julkiset hallintojen käsittelyn jälkeen.

Lisätietoja:
Juri Aaltonen
Puheenjohtaja
0405538536