Koronarokotus on vapaaehtoinen, mutta suositeltava

Valtioneuvosto on antanut 22.12.2020 asetuksen covid-19-rokotuksista. Ensimmäisenä rokotetaan covid-19-tautiin sairastuneiden tai perustellusti sairastuneeksi epäiltyjen henkilöiden tutkimiseen, välittömään hoitoon tai huolenpitoon liittyvä tai muuta kiireellistä hoitoa antava sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstö sekä sosiaalihuollon iäkkäille henkilöille tarkoitetun asumispalvelun ja laitoshoidon toimintayksikön henkilöstö ja asukkaat.

Rokotus on kaikille vapaaehtoinen ja maksuton. Koronarokotus on siis vapaaehtoinen myös sosiaali- ja terveydenhuollon henkilökunnalle eikä työnantaja voi pakottaa rokotusta ottamaan. Jos työnantaja ryhtyisi rokotuksen ottamatta jättämisen vuoksi esimerkiksi irtisanomistoimenpiteisiin, voi ERTO tutkia työsuhteen päättämisen laillisuuden jäsenen pyynnöstä. Ennakkotapauksia asiasta ei ole.

Suosittelemme kuitenkin rokotuksen ottamista. Rokotuksen ottaminen suojaa paitsi työntekijää itseään, myös hänen läheisiään, työkavereita ja asiakkaita.

Lisätietoa koronarokotuksesta löydät STM:n sivuilta »