Tartuntatautilain väliaikainen muutos koskee myös optikkoliikkeitä

Eduskunta on 28.12.2021 hyväksynyt täysistunnossaan tartuntatautilain väliaikaisen muutoksen, jonka perusteella sosiaali- ja terveydenhuollon työnantajille säädetään velvollisuus huolehtia siitä, että henkilöstö ei aiheuta potilaille ja asiakkaille covid-19-tartuntariskiä. Lakimuutos tarkoittaa, että sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa kaikissa tehtävissä, joihin liittyy lähikontaktien aiheuttama tartuntariski covid-19-taudin vakaville seuraamuksille alttiille asiakkaille ja potilaille, saa lähtökohtaisesti käyttää vain henkilöä, joka on osoittanut, että hänellä on rokotuksen tai enintään kuusi kuukautta aikaisemmin sairastetun taudin suoja covid-19 tautia vastaan. Jos henkilö ei lääketieteellisestä syystä voi ottaa covid-19-rokotetta, voi hän työskennellä osoittamalla aina enintään 72 tunnin aikaisemmin otetun covid-19-testin negatiivisen tuloksen. Lakimuutos koskee myös optikkoliikkeitä ja siellä työskenteleviä.

Jos työntekijä ei täytä säädettyjä edellytyksiä, on työnantajan pyrittävä tarjoamaan työntekijälle muuta työsopimuksen mukaista tai sopivaa työtä. Työnantajan työntarjoamisvelvollisuus on laaja. Jos sopivaa työtä ei ole tarjolla tai työntekijä ei suostu sitä vastaanottamaan, ei työnantajalla ole palkanmaksuvelvollisuutta estymisen ajalta. Covid-19 suojan puuttuminen ei kuitenkaan muodosta irtisanomisperustetta.

Laki tulee voimaan 1.1.2022 ja siihen sisältyy kuukauden mittainen siirtymäsäännös. Laki on voimassa 31.12.2022 saakka. ERTO ja SOA kannustavat kaikkia ottamaan covid-19-rokotteet.

Lisätietoja: Anne Kaattari, puh. 09 6132 3255, anne.kaattari@erto.fi.