STTK kaipaa "Sankari-isiä"


Toimihenkilökeskusjärjestö STTK haastaa isät pidemmän isyysvapaan käyttöön "Sankari-isä"-kampanjalla. Isän oma vapaa pidentyi vuoden alussa 54 arkipäivään. Isien perhevapaiden käyttö on lisääntynyt viime vuosina, mutta perheen lapsia hoitavat silti selvästi useammin äidit.

- Naisten osuus lastenhoidossa on niin hallitseva, että maamme on täynnä todellisia "Sankari-äitejä". Kampanjalla haluamme tavoittaa kuitenkin uusia isiä ja tätä kautta ajaa tasa-arvoisempaa perhe- ja työelämän tasapainottamista. Uudistus lisää isien osallistumista lastenhoitoon. Tästä hyötyvät niin lapsi, isä kuin äitikin, STTK:n tasa-arvoasioista vastaava lakimies Anja Lahermaa tuo esiin uudistuksen etuja.

Lahermaa korostaa, että STTK:n tavoitteena on saavuttaa ns. 6 + 6 + 6 -malli, jossa molemmille vanhemmille on korvamerkitty omat 6 kuukauden pituiset osuudet ja kolmas osuus on vapaasti jaettavissa vanhempien kesken.

- 6+6+6 mallia tulee pitää tulevaisuuden tavoitteena, johon etenemme välivaiheiden kautta, askel kerrallaan, Lahermaa toteaa.

Muutos pidennetystä isyysvapaasta perustuu hallitusohjelmaan ja työmarkkinajärjestöjen kesken vuonna 2011 solmimaan raamisopimukseen. Uusi pidennetty isyysvapaa on niille perheille, joilla erityisäitiysraha, äitiysraha tai adoptioperheissä vanhempainraha on alkanut 1.1.2013 jälkeen.

Lisätietoja:

Sankari-isä-video >>