Tasa-arvosuunnitelmat ajan tasalle

Työmarkkinajärjestöt vetoavat yhteisesti tasa-arvon päivänä laittamaan työpaikkojen tasa-arvosuunnitelmat ajan tasalle. 

Tasa-arvosuunnittelu työpaikoilla antaa mahdollisuuden kehittää työoloja ja parantaa henkilöstön työhyvinvointia. Se hyödyttää sekä työnantajia että työntekijöitä.

Tasa-arvolain mukaan vähintään 30 henkilöä säännöllisesti työllistävän työnantajan on tehtävä vuosittain tasa-arvosuunnitelma. Tasa-arvosuunnitelma on tehtävä, vaikka koko henkilöstö tai suurin osa henkilöstöstä edustaisi samaa sukupuolta. Tasa-arvosuunnitelma on tehtävä, vaikka työpaikalla ei olisi havaittu tasa-arvoon liittyviä ongelmia.

Työpaikan tasa-arvosuunnitelma sisältää:

  • selvityksen tasa-arvotilanteesta ja sen osana kartoituksen naisten ja miesten tehtävistä, palkoista ja palkkaeroista;
  • arvion työpaikan tasa-arvotilanteesta ja tarpeellisiksi arvioidut toimenpiteet tasa-arvon edistämiseksi sekä
  • arvion tasa-arvosuunnitelmaan sisältyneiden aikaisempien toimenpiteiden toteutumisesta ja tuloksista.

Paikallisesti voidaan sopia, että selvitys tasa-arvotilanteesta ja kartoitus tehtävistä, palkoista ja palkkaeroista tehdään vähintään kerran kolmessa vuodessa.

Työpaikan tasa-arvotilanteen järjestelmällinen seuranta tukee organisaation yleistä henkilöstön kehittämistyötä. Seurannan tuloksia hyödyntäen voidaan parantaa henkilöstön työtyytyväisyyttä, pidentää työuria ja lisätä organisaation houkuttelevuutta työnantajana.

Työmarkkinajärjestöt ovat laatineet tasa-arvosuunnittelun tarkistuslistan, jota työpaikat voivat käyttää oman suunnittelunsa tukena.

Vetoomuksen ja tarkistuslistan ovat laatineet yhteistyössä Akava, Elinkeinoelämän keskusliitto, Kirkon työmarkkinalaitos, Kunnallinen työmarkkinalaitos, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö, Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ja Valtion työmarkkinalaitos.

Lisätietoja: lakimies Anja Lahermaa, STTK, p. 040-8286845