Edustajiston kevätkokouksen päätöksiä

ERTOn edustajisto kokoontui kevätkokoukseensa heti liiton synttärijuhlien jälkeen Linnanmäellä 8.6.2013. 

Edustajisto hyväksyi liiton vuoden 2012 vuosikertomuksen ja käsitteli edustajistokauden toiminnan linjaukset -asiakirjan toteumaa. Edustajisto kiinnitti erityisesti huomiota liiton opiskelija- ja nuorisotoimintaan sekä koulutustarjontaan ja halusi, että niiden parissa jatketaan laajaa ja monipuolista verkostoitumista ja yhteistyötä. ERTO Nuorten toiminta koettiin hyväksi, mutta jäsenyhdistysten välistä yhteistyötä toivottiin tiiviimmäksi.

Edustajisto käsitteli liiton vuoden 2012 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sekä kuuli tilintarkastajien lausunnon. Tilinpäätös vahvistettiin ja vastuuvapaus myönnettiin hallitukselle ja muille tilivelvollisille. 

Edustajisto käyttää liiton ylintä päätösvaltaa. Edustajiston kokoonpano >> 

Edustajisto kokoontuu seuraavan kerran 23.11. Turussa.