Työelämä2020-sivusto on avattu

Tee työelämästä Euroopan parasta – tutustu ja osallistu verkossa

Sinä voit vaikuttaa siihen, että Suomen työelämä on Euroopan paras vuonna 2020. Osoitteeseen www.tyoelama2020.fi on koottu tietoa, työkaluja ja hyviä esimerkkejä, joiden avulla työpaikat voivat osallistua Suomen työelämän kehittämistalkoisiin. Juuri avautuneella sivustolla voit myös antaa omia ideoitasi aiheesta.

Tuottava työ luo menestystä. Hyvä tuottavuus edellyttää rinnalleen työelämän laatua. Panostamalla molempiin samanaikaisesti luomme työhön kestävyyttä, mielekkyyttä ja iloa. Käytännössä tämä tarkoittaa panostamista osaamiseen, työhyvinvointiin ja terveyteen, luottamukseen ja yhteistyöhön sekä innovointiin ja tuottavuuteen. Menestymisen myötä syntyy myös uusia työpaikkoja.

Työelämä 2020 -hanke haastaa työpaikat

Sivusto perustuu Työelämä 2020 -hankkeeseen. Hanke kokoaa työelämän kehittämiseksi tehtävää työtä yhteen. Hankkeen taustalla on hallituksen yhdessä työmarkkinakeskusjärjestöjen ja asiantuntijatahojen kanssa valmistelema työelämästrategia.

Työelämä 2020 -hanke haastaa mukaan kaikki työpaikat ja työelämän toimijat, sillä juuri ne saavat aikaan työelämän muutoksen. Jokaisella työpaikalla työn tekemisen tavat on sovittava ja tehtävä itse, yhteistyössä.

Laajassa yhteistyössä ensimmäistä kertaa toteutettavaa hanketta vetää työ- ja elinkeinoministeriö. Lisäksi siinä ovat mukana sosiaali- ja terveysministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö, valtiovarainministeriö, Elinkeinoelämän keskusliitto EK, KT Kuntatyönantajat, Valtion työmarkkinalaitos, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK, Toimihenkilökeskusjärjestö STTK, Akava, Suomen Yrittäjät, Kirkon työmarkkinalaitos, VATES-säätiö, Työsuojelurahasto, Työterveyslaitos, Työturvallisuuskeskus ja Tekes. Syksyn aikana toimijaverkosto laajentuu entisestään.

Lisätiedot:

hankejohtaja Margita Klemetti, TEM, puh. 029 504 7032

työmarkkinaneuvos Pirjo Harjunen, TEM, puh. 029 504 8007