Työsuojeluvaltuutetut valitaan nyt

Jokaiseen yli kymmenen hengen työpaikkaan on lain mukaan valittava työsuojeluvaltuutettu ja kaksi varavaltuutettua. Myös pienemmällä työpaikalla voidaan valita työsuojeluvaltuutettu.

Työsuojeluvaltuutettu edustaa työsuojeluyhteistoiminnassa työntekijöitä. Hänen tehtäviinsä kuuluu mm. tarkkailla työn turvallisuuttta ja terveellisyyttä työpaikalla sekä ilmoittaa mahdollisista puutteista tai epäkohdista työnjohdolle sekä tarvittaessa työsuojeluviranomaisille.

Työsuojeluvaltuutetulla on korostettu irtisanomissuoja ja hänen oikeutensa perustuvat lainsäädäntöön. Työnantaja ei saa kieltäytyä antamasta työsuojeluvaltuutetulle vapautusta työstä sellaiseksi kohtuulliseksi ajaksi, jonka hän tarvitsee työsuojeluvaltuutetun tehtävien hoitamista varten. Työsuojeluvaltuutettu voi keskeyttää työnteon, jos siitä aiheutuu välitöntä ja vakavaa haittaa työntekijöiden hengelle tai terveydelle.

Työsuojeluvaltuutetun valinta

Pääsääntöisesti vaali järjestetään loka-marraskuussa parittomina vuosina. Jos työsuojeluvaltuutettu valitaan työpaikalla ensimmäistä kertaa, valinta / vaali voidaan toteuttaa muunakin ajankohtana. 

Kaikki vakinaiset työntekijät voivat asettua ehdokkaaksi ja kaikki työntekijät saavat osallistua valintaan. 
Valinta voidaan tehdä yhteisesti sopien valintakokouksessa tai järjestämällä vaalit (perinteinen vaali tai sähköinen vaali). Valinta- tai vaaliajankohdasta sovitaan siten, että kaikilla työntekijöillä on osallistumismahdollisuus. Suositus on, että valinnan järjestäminen ilmoitetaan kaikille työntekijöille vähintään 14 vuorokautta ennen valinnan ajankohtaa.

Jos ehdokasasetteluajan umpeuduttua jokaista avoinna olevaa luottamustehtävää varten on ilmoittautunut vain yksi ehdokas, ei äänestystä tarvita. 

Työsuojeluvaltuutetun ja varavaltuutettujen toimikausi on yleensä kaksi vuotta (TSN:n sopimusaloilla kausi on kolmivuotinen).

Lisätietoja: