Edustajiston syyskokouksen päätöksiä­

ERTOn edustajisto piti syyskokouksensa Turussa 23.11.2013. Kokous päätti ERTOn ensi vuoden linjauksista, toiminnasta ja taloudesta. Vuoden 2014 pääteema on ammatillinen koulutus.


Kansanedustaja, valtion liikuntaneuvoston varapuheenjohtaja Kike Elomaa (perus) puhui kokousväelle liikunnan merkityksestä. Elomaa kertoi, että tavoitteena on saada suomalaisista liikkuvin kansa 2020 mennessä. Se voi toteutua hänen mukaansa tarjoamalla kattava liikuntapaikkojen verkosto, kaikenikäisten ohjausta ja liikunnan ottamista lasten kasvatukseen pienestä pitäen.

Elomaa kannusti kaikkia yrityksiä satsaamaan työpaikkaliikuntaan, sillä liikkumattomuus ja etenkin istuminen on uhka yhteiskunnalle. Pitkäkestoinen istuminen on usein tuki- ja liikuntaelimistön vaivojen syynä. Elomaa opasti kokousväkeä konkreettisesti esimerkkiä näyttämällä perusolohuonejumppaan ja antoi tärkeimmiksi ravitsemusohjeiksi itsekurin sekä sokerin ja lisäaineiden välttämisen.  

Toimintasuunnitelma 2014

ERTOn ensi vuoden toimintasuunnitelman lähtökohtana on tuottaa lisäarvoa jäsenen arkeen. ERTOn koulutus laajenee sekä sisällöltään että määrältään ammatillisen lisä- ja täydennyskoulutuksen kokonaisuudeksi. Jäsenet pääsevät vaikuttamaan suoraan liiton toimintaan vastaamalla alkuvuoden aikana tehtävään jäsenkyselyyn. ERTO on sitoutunut toimimaan täysin kyselyn tulosten mukaisesti, joten vastaaminen kannattaa. Paikallista näkyvyyttä lisätään tukemalla entistä enemmän aluejärjestöjen toimintaa.

Yhteistyössä keskusjärjestö STTK:n kanssa edistetään sopimuksettomien alojen palkankorotusmallia. Tulossa olevalta eläkeuudistukselta ERTO vaatii sosiaalista oikeudenmukaisuutta. Kansainvälistä toimintaa ERTO hoitaa pääsääntöisesti STTK:n kautta. Edustajisto päätti, että ERTO liittyy ensi vuonna Suomen Ammattiliittojen Solidaarisuuskeskus SASKin jäseneksi. SASKin kautta jäsenille avautuu mahdollisuus osallistua esimerkiksi kansainvälisille talkoomatkoille.

Joulukuussa 2013 ja tammikuussa 2014 jokainen ERTOn jäsen voi tarjota ERTOn piikkiin lounaan ei-ertolaiselle työkaverilleen. Tavoitteena on madaltaa keskustelukynnystä ammattiliiton jäsenyydestä ja saada työkaveri liittymään jäseneksi. Ohjeistus on lähetetty kaikille jäsenille Toimi-lehden 4/2013 mukana (ilmestyy 29.11.) Lounasohjeen voit ladata myös tästä >>

ERTOn toiminta tulee olemaan ensi vuonna huomattavan laajaa. Tiedossa on edellä mainittujen lisäksi muun muassa lakikiertue, työsuhdeneuvonnan iltapäivystyksen kokeilu ja kummikouluhanke, jossa tarjotaan oppilaitoksille työelämä- ja ammattiliittotietoutta. Jäsenet saavat edelleen Jäsenterveisiä-uutiskirjeen ja Toimi-lehden sekä uudet työehtosopimukset tai palkkasuositukset painettuina kotiosoitteeseen. Suosittu ja paljon käytetty nettisivujen työsuhdeopas pidetään päivitettynä. Henkilöstön edustajat eli HEDit (luottamusmiehet, luottamusvaltuutetut, työsuojeluvaltuutetut) saavat oman uutiskirjeensä ja tunnukset HED-intranettiin. ERTO Nuoret suunnittelevat oman budjettinsa puitteissa nuoriso- ja opiskelijatoiminnan kokonaisuuden.

Talousarvio ja jäsenmaksut

Edustajisto hyväksyi talousarvion ja liiton jäsenyhdistyksille palautettavan jäsenmaksuosuuden. Jäsenmaksut vuonna 2014 ovat: varsinainen jäsen 1,55 %, kuitenkin enintään 45 €/kk ja vähintään 11 €/kk, pelkästään liiton jäsen 1,20 %, palkattomalta ajalta 11 €/kk, yrittäjäjäsen 34 €/kk ja eläkeläisjäsen 8,5 €/kk. Opiskelijajäsenyys on maksuton ensimmäistä kertaa liiton jäseneksi liittyville opiskelijoille. Jäsenyhdistyksiltä ei peritä jäsenmaksua eivätkä jäsenyhdistykset peri omia jäsenmaksuja jäseniltä.

Kokouksen toimihenkilöt jäsenyhdistyksistä

Jaana Monto, Virpi Pelttari, Ritva Väyrynen ja Tuula Seppälä-Koski.

Kokouksen puheenjohtajina toimivat Ritva Väyrynen (Logistiikan toimihenkilöt), Virpi Pelttari (Erityistoimihenkilöt ET) ja Jaana Monto (Taloushallinnon ammattilaiset). Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Hanna Pilke (ET) ja Kerstin Tuomela (Logistiikka). Ääntenlaskijoiksi valittiin Petri Ovaskainen (MaMa), Lea Karjalainen (Taloushallinnon ammattilaiset) ja Raili Martin (Ystea). Kokouksen sihteerinä toimi ERTOn hallintosihteeri Tuula Seppälä-Koski.