EU-tuomioistuimen ennakkoratkaisu äitiysvapaan palkallisuudesta

EU-tuomioistuin on 13.2.2014 antanut ennakkoratkaisun äitiysvapaan palkallisuudesta työntekijän keskeyttäessä hoitovapaansa ja jäädessä uudelle äitiysvapaalle.

Unionin tuomioistuin katsoi, että sellainen määräys, joka estää palkallisuuden kyseisessä tilanteessa, on unionin oikeuden vastainen silloin, jos työntekijällä olisi työhönpaluujakson jälkeen oikeus äitiysvapaan palkkaan. Toisin sanoen äitiysvapaata edeltänyt hoitovapaa ja sen keskeyttäminen eivät saa aiheuttaa äitiysvapaan palkattomuutta.

ERTOn, Tehyn ja Superin muodostama neuvottelujärjestö TSN ry vei asian työtuomioistuimen ratkaistavaksi, kun työntekijälle ei maksettu äitiysvapaan palkkaa hänen keskeyttäessä hoitovapaansa ja jäädessä uudelle äitiysvapaalle.

Työntekijä työskenteli yksityisessä terveyspalvelualan yrityksessä, jolloin äitiysvapaan palkallisuus määräytyy terveyspalvelualan työehtosopimuksen mukaan. Työtuomioistuin pyysi EU-tuomioistuimelta ennakkoratkaisua, sillä unionin oikeudella saattaa olla vaikutusta työehtosopimuksen määräyksen tulkintaan tai pätevyyteen.  Lopullisen ratkaisun asiasta antaa työtuomioistuin.