Kysely veronumeron käytön laajentamisesta

Verohallinto selvittää valtiovarainministeriön toimeksiannosta veronumeron käytön laajentamista muille toimialoille kyselytutkimuksen avulla.

Kyselyyn kaivataan vastaajia seuraavilta aloilta: asennus-, huolto- ja purkutyöt, laivanrakennus- ja kuljetusala sekä majoitus-, ravitsemus-, siivous-, kampaamo- ja kosmetologipalvelut. Vastausaikaa on 26.5. saakka.

Veronumeroa käytetään tällä hetkellä rakennusalalla, jossa jokaisella yhteisellä rakennustyömaalla työskentelevällä täytyy olla veronumero. Menettelyllä on pyritty varmistamaan, että myös jokainen rakennustyömaalla työskentelevä ulkomaalainen, on Verohallinnon rekisterissä ennen työnteon alkua. Tämä on perusedellytys työntekijöiden ja työnantajien verovalvonnan toteuttamiseksi. 

Veronumero merkitään kuvalliseen henkilökorttiin, jota yhteisellä rakennustyömaalla työskentelevän on pidettävä näkyvillä. Veronumeron avulla voidaan tarkistaa, onko henkilö merkitty Verohallinnon ylläpitämään rakennusalan julkiseen veronumerorekisteriin.

Kyselyn tavoitteena on arvioida pimeän työvoiman käyttöä ja selvittää veronumeron käyttöönoton mahdollisia vaikutuksia pimeän työvoiman käyttöön. Selvityksellä pyritään arvioimaan niin veronumeron kuin tunnistekortin käyttövelvoitteen soveltuvuus ja merkitys harmaan talouden torjunnassa uusilla toimialoilla. 

Kyselyyn voit vastata 26.5. saakka tästä >>