Vuoden aluejärjestö -palkinto Pohjois-Savoon

ERTOn aluejärjestöjen ja jäsenyhdistysten aktiivit kokoontuivat Järjestöpäiville Hämeenlinnaan 11.-12.10. Tilaisuudessa palkittiin vuoden aluejärjestönä 2014 Pohjois-Savo ja kunniamaininnalla Pohjois-Pohjanmaa.  

Puheenjohtaja Juri Aaltonen aloitti Järjestöpäivät työmarkkinakatsauksella ja kertomalla eläkeuudistuksesta ja sen taustoista ja vaikutuksista. Uudistuksessa väkeä mietitytti mm. sukupuolten ja sukupolvien välinen tasa-arvo, eläkeikä, eläkekertymät, työkyvyttömyyseläkkeet ja raskaan työn määritelmä työuraeläkkeissä.


Suomen Optometrian Ammattilaiset SOA ry yhdistyy ERTOon vuoden vaihteessa. SOAn toiminnanjohtaja ja ERTOn tuleva järjestöpäällikkö Soile Paavola (kuva oikealla) kertoi järjestöväelle taustoistaan ja SOAsta yhdistyksenä. SOAlaisten ammattinimike on optikko ja tutkintonimike optometristi.  He työskentelevät optikkoliikkeissä sekä yksityisen terveydenhuollon palveluntuottajina, lääkäriasemilla ja sairaaloissa. SOAlla on noin 1200 jäsentä. SOA neuvottelee optikkoliikkeissä noudatettavan valtakunnallisesti yleissitovan työehtosopimuksen määräyksistä Kaupan liiton kanssa. 

Huoli hyvinvointiyhteiskunnasta

Poliitikkojen kaksintaistelussa Vasemmistonuorten puheenjohtaja Li Andersson ja Kokoomuksen kansanedustaja ja eduskuntaryhmän puheenjohtaja Arto Satonen keskustelivat aiheesta ”Talous, yhteiskunta ja työllisyys – mikä erottaa puolueet toisistaan”. Teemat liikkuivat tuloeroista, veroeuroista ja elvytyksestä työelämän laatuun, työpaikkoihin ja investointeihin. Lisäksi keskusteltiin mm. sote-uudistuksesta, metropoli- ja kuntahallinnosta, vuokra-asunnoista ja monesta muusta.

Yhteistä molemmille poliitikoille oli huoli pohjoismaisesta hyvinvointiyhteiskunnasta, vain lääkkeet sen puolustamiseksi olivat erilaiset. Satonen kannatti ensimmäisen sairaspäivän palkattomuutta, Andersson vastusti. Andersson halusi lakkauttaa yksityisen hoidon kelakorvaukset ja poistaa asuntolainojen korkovähennyksen kokonaan siirtymäajalla. Satonen halusi 40 tunnin työviikon ja työttömyysturvasta vastikkeellista tietyn ajan jälkeen. Andersson halusi lisää elvytystä ja täsmäinvestointeja työpaikkojen lisäämiseksi ja Satosen mukaan yksikään maa ei ole elvyttänyt yhtä paljon kuin Suomi. Andersson halusi huolehtia veroeuroin mahdollisimman toimivasta julkisesta sektorista, Satonen kannatti esimerkiksi terveydenhoidossa ”raha seuraa potilasta” -mallia, jossa potilas saa hakea hoitopaikkansa itse vapaasti.

ERTO on puoluepoliittisesti sitoutumaton eikä tue rahallisesti tai muutoinkaan puolueita eikä ehdokkaita. Ainoastaan vaalien alla annetaan ehdokkaana oleville jäsenille mahdollisuus esittelyyn nettisivuilla. 

Keinoja, oppia ja työvälineitä aluetyön kehittämiseen

Opintojohtaja Merja Hanhela kertoi TJS Opintokeskuksen palveluista yhdistyksille. TJS Opintokeskus on STTK:n ja Akavan yhteinen palveluorganisaatio, joka tarjoaa koulutus-, kehittämis- ja kulttuuripalveluja jäsenliitoille ja yhdistyksille. TJS mm. järjestää koulutuksia, luentoja ja on tukena järjestötoiminnan kehittämisessä. Lisäksi TJS kerää toimihenkilöliikkeen historiaa ja myöntää tukea yhdistysten omille tilaisuuksille.

Toimihenkilökeskusjärjestö STTK:n talouspoliittinen asiantuntija Ralf Sund opasti talouden peruskäsitteisiin. ERTOn viestintäpäällikkö Kristiina Ahonen ohjeisti tehokkaan kutsun kirjoittamisessa.

Juri Aaltosen antoi katsauksen ammattiliittojen tulevaisuuteen ja visioihin ERTOn tulevasta toiminnasta. Esimerkiksi henkilöstön edustajien eli HEDien koulutusta on ajatuksena laajentaa alueelliseksi. Aaltonen kertoi Emma-akatemian saamista loistavista palautteista. Ensi vuonna Emma-akatemialle tuleekin jälleen hieno kattaus monipuolisia koulutuksia.

Humanistisen ammattikorkeakoulun rehtori Tapio Huttula puhui suomalaisesta koulutusjärjestelmästä ja jatkuvasta, elinikäisestä oppimisesta.

Aluejärjestöjen edustajat kertoivat kukin vuoden parhaasta tapahtumastaan. Mukana oli isompia ja pienempiä tapahtumia, mutta jokaista yhdisti innostunut asenne tekemiseen.

Vuoden 2014 palkitut aluejärjestöt

Kriteerit vuoden aluejärjestön valitsemiseen ovat itse järjesteltyjen tilaisuuksien määrä, tilaisuuksien osallistujamäärä suhteutettuna aluejärjestön jäsenmäärään, tilaisuuksien monipuolisuus, kekseliäisyys tilaisuuksien järjestelyissä ja yhteistyökumppaneiden hyödyntäminen.

Vuoden 2014 aluejärjestötittelin ja palkinnon sai ERTOn Pohjois-Savon aluejärjestö. Erityisesti mainitsemisen arvoista on, että alueen jäsenistöstä  25,4 % on osallistunut toimintaan.

ERTOn Pohjois-Pohjanmaan aluejärjestö ansaitsi kunniamaininnan monipuolisista tilaisuuksista ja yhteistyöstä muiden aluejärjestöjen kanssa. Erityisesti kiitettävää on oman ASLAK-kurssin järjestäminen.