Tarjoa lounas ERTOn piikkiin

Joulukuussa 2014 ja tammikuussa 2015 ERTOn jäsenet voivat tarjota lounaan ERTOn piikkiin itselleen ja työkaverilleen, joka ei vielä ole ERTOn jäsen. Lounaan tarkoituksena on saada uusi jäsen ERTOlle ja madaltaa keskustelukynnystä jäsenyydestä.

Lounaskampanja toteutettiin vuosi sitten ensimmäisen kerran. Kampanja oli tuolloin varsin onnistunut, sillä uusia jäseniä saatiin useita kymmeniä. Lounaskampanjan uusinnasta on tullut jäseniltä pyyntöjä. Jäsenkyselyn mukaan 96 % jäsenistä onkin valmiita suosittelemaan jäsenyyttä. Lounaan avulla suosittelu on helppo toteuttaa.

Kaikkien lounaan tarjonneiden, lomakkeen palauttaneiden ja jäseniä hankkineiden kesken arvotaan 500 euron matkalahjakortti toukokuussa 2015. Edellytyksenä on, että jäseneksi tullut on maksanut jäsenmaksunsa vähintään huhtikuuhun saakka.

Lounastarjoilun säännöt perustuvat erityisesti luottamukseen. Lounaan voi tarjota samalla kertaa korkeintaan kolmelle työkaverille, mutta vain kerran samalle henkilölle. Itse saa syödä monta kertaa. Maksimihinta yhdelle annokselle on 15 €/lounas. Lounaalla ei voi tarjota alkoholia. ERTO hyvittää lounaskustannukset jälkikäteen kuitteja vastaan. 

Lounasohjeistuksessa on mukana säännöt, lomake kulujen laskuttamiseksi ERTOlta ja vinkkejä lounaskeskusteluun. 

ERTOlla on oikeus keskeyttää tarjoa lounas -kampanja, jos siihen varatut määrärahat loppuvat tai kampanjaa käytetään väärin. Kampanjan mahdollisesta keskeytyksestä ilmoitetaan ERTOn kotisivuilla viikko ennen keskeytystä. 

Lisätietoja: tarjoalounas@erto.fi