Loistopomojen sparrauspäivä

Sparrauspäivä arjen loistopomoille keräsi runsaan ja innostuneen joukon esimiestehtävissä työskenteleviä ertolaisia.

Päivän tavoitteena oli tarjota esimiehille käytännön vinkkejä esimiestyöhön. Päivän aloitti ERTOn puheenjohtaja Juri Aaltonen kertomalla työmarkkina- ja työllisyystilanteista. Aaltonen puhui myös työssä jaksamisesta ja jatkamisesta, ylitöiden tekemisestä, joustamisesta ja taloudesta, mm. ostovoiman kehityksestä.


Kansanedustaja Mikael Jungner puhui lennokkaasti johtamisesta ja johtamisen muuttumisesta sekä muutoksen tärkeydestä. Jungnerin mukaan alaisia ei pidä hallita liikaa, vaan luovuudelle pitää antaa tilaa.

Toimittaja Jone Nikula keskittyi esityksessään arvoihin ja alaisten johtamiseen. Hän pohti mm. yrityksen arvojen näkymistä jokapäiväisessä työssä ja johtamisessa. 

ERTOn lakimies Jami Pohjan esitys varoituksista ja työntekijäperusteisesta irtisanomisesta kirvoitti paljon keskustelua. Pohja kertoi tilanteista, joissa varoitus on syytä antaa ja miten ja milloin työntekijän toiminta voi johtaa irtisanomiseen ja milloin ei. Erityisen tärkeää on muistaa muun työn tarjoamisvelvoite ja työntekijöiden tasapuolinen kohtelu. 

Asiantuntija Tarja Räty Työturvallisuuskeskuksesta puhui työhyvinvoinnista esimiehen näkökulmasta. Hän esitteli keinoja edistää sekä alaisten että esimiehen omaa työhyvinvointia. Työhyvinvoinnin strategisessa kehittämisessä on tärkeää huomioida muutosten, ongelmien ja voimavarojen kautta nousevat kehittämiskohteet ja toimenpiteet sekä niiden seuranta ja arviointi. Hyvällä johtamisella voidaan vaikuttaa työhyvinvoinnin lisääntymiseen. 

Ammatillista koulutusta 

ERTOn teemana vuonna 2014 on ammatillinen koulutus. Yhteistyössä ammattikorkeakoulujen ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa tarjotaan ammatillista lisä- ja täydennyskoulutusta. Alkuvuoden tarjonta keskittyy ohjelmistokoulutuksiin, mutta skaala tulee myöhemmin laajenemaan. Jäsenkyselyiden perusteella koulutus on ollut toivomuslistan kärkipäässä jäseneduista kysyttäessä. 

Seuraa nettisivujamme ja Jäsenterveiset-uutiskirjettämme, niin saat aina tiedon ensimmäisenä tulossa olevista koulutuksista.