Muutoksia työttömyysturvaan 2016  

Ansiopäivärahan suuruus laskee hieman

Ansiopäivärahan suuruus laskee vuonna 2016 kansaneläkeindeksin tarkistuksen seurauksena. Ansiopäivärahan perusosan määrä laskee 0,4 %. Esimerkiksi 2 500 euron palkkatulolla vaikutus on -1,5 euroa/kk.

Muutos vaikuttaa kaikkiin ansiopäivärahan saajiin. 

Ansiopäivärahan verotus muuttuu

Vuonna 2016 palkkaa varten annettua ennakonpidätysprosenttia korotetaan ansiopäivärahaa ja vuorottelukorvausta maksettaessa niin, että ennakonpidätys on vähintään 25 %. Jos etuudensaaja toimittaa työttömyyskassaan etuutta varten annetun muutosverokortin, vero pidätetään muutosverokortin mukaisesti ilman korotusta.

  Ennakonpidätys 1.1.2016 alkaen Ennakonpidätys ennen ohjemuutosta
Etuudensaaja toimittaa työttömyyskassaan etuutta varten annetun muutosverokortin Vero pidätetään muutosverokortin mukaan. Vero pidätetään muutosverokortin mukaan.
Etuudensaaja ei toimita työttömyyskassaan verokorttia. Työttömyyskassa käyttää vuoden alussa verottajalta saamiansa verotustietoja. Vero pidätetään kuitenkin vähintään 25 % suuruisena.

Kassa käyttää vuoden alussa verottajalta saamiansa verotustietoja. Ennakonpidätysprosenttia
korotetaan ansiopäivärahaa maksettaessa 2-4 %-yksikköä. Tämän lisäksi vero pidätetään vähintään 20 % suuruisena.

Vuorottelukorvausta maksettaessa ennakonpidätysprosenttia
lasketaan 3 %-yksikköä.

Etuudensaaja toimittaa kassaan palkkaa varten annetun muutosverokortin. Vero pidätetään muutosverokortin mukaan, kuitenkin vähintään 25 % suuruisena.

Muutosverokortin mukaista ennakonpidätysprosenttia
korotetaan ansiopäivärahaa
maksettaessa 2-4 %-yksikköä. Tämän lisäksi vero pidätetään vähintään 20 % suuruisena.

Vuorottelukorvausta maksettaessa ennakonpidätysprosenttia
lasketaan 3 %-yksikköä.

Työttömyysturvalain yrittäjämääritelmä muuttuu

Työttömyysturvalain yrittäjämääritelmä laajenee ja jatkossa yrittäjinä pidetään myös niitä henkilöitä, jotka eivät ole velvollisia ottamaan maatalousyrittäjän tai yrittäjän eläkelain mukaista eläkevakuutusta.

Pienimuotoista yritystoimintaa harjoittavia on aiemmin pidetty omaa työtä tekevinä. Omalla työllä tarkoitetaan jatkossa lähinnä sellaista työtä, jota ei tehdä ansiotarkoituksessa (esimerkiksi omaishoitajat, au pairit ja apurahansaajat).

Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta ja sosiaali- ja terveysministeriö korostavat, että lakimuutoksella ei muuteta sivu- ja päätoimisuuden arviointiedellytyksiä lainkaan. Oikeus päivärahaan sivutoimisen oman työn ajalta ei näin muutu, vaikka henkilöä pidetään jatkossa yrittäjänä. Yksityinen elinkeinoharjoittaja voi myös jatkossa osoittaa yritystoiminnan päättyneen samalla tavalla, kuin aiemmin omaa työtä tekevänä. 

Tiukennuksia vuorotteluvapaaseen

Eduskunnan hyväksymän lakimuutoksen myötä pitkän työhistorian perusteella ei enää makseta korkeampaa vuorottelukorvausta. Lisäksi vuorotteluvapaan enimmäiskesto lyhenee ja vuorotteluvapaalle pääsy vaikeutuu työhistoriaedellytyksen pidentyessä. Myös mahdollisuus vapaan jaksottamiseen poistuu.

Lakimuutos tulee voimaan 1.1.2016. Lakimuutos ei vaikuta vapaan pitämiseen, jos sopimus vuorotteluvapaasta on tehty viimeistään 31.12.2015 ja vuorotteluvapaa alkaa viimeistään 31.3.2016.

  Ennen 1.1.2016 alkaen
Suuruus

Vuorottelukorvauksen suuruus on
70 % työttömänä maksettavasta päivärahasta.

Korvauksen suuruus on 80 % päivärahasta, jos henkilöllä on vähintään 25 vuoden työhistoria.

Vuorottelukorvauksen suuruus on 70 % työttömänä maksettavasta päivärahasta.
Enimmäiskesto 360 päivää 180 päivää
Työhistoriaedellytys 16 vuotta 20 vuotta
Jaksottaminen Vuorotteluvapaan voi pitää 100 päivän mittaisissa jaksoissa. Vuorotteluvapaata ei voi jaksottaa.

Lisätietoja työttömyyskassasta »