Työttömyyskassojen yhteisjärjestö TYJ: Korotetun ansiopäivärahan taso laskee merkittävästi vuodenvaihteessa

Eduskunta on hyväksynyt lakimuutoksen, jonka myötä kansaneläkeindeksi jäädytetään ja sitä leikataan 0,85 % vuoden 2016 tasosta. Tämä vaikuttaa ansiopäivärahan perusosaan, taitekohtaan ja lapsikorotuksiin. Lisäksi työllistymistä edistävien palvelujen ajalta maksettavan korotetun ansio-osan määrä laskee.

Ilman korotettua ansio-osaa maksettavan ansiopäivärahan taso laskee työttömyyttä edeltävästä palkasta riippuen useimmalla 4-10 euroa.

Lapsikorotukset laskevat enimmillään noin 1,70 euroa kuukaudessa.

Korotetun ansio-osan leikkauksen vaikutus on sitä suurempi, mitä suuremmat henkilön tulot ovat olleet ennen työttömyyttä. Vaikutus vaihtelee muutamasta kympistä satoihin euroihin kuukaudessa. Korotettua ansio-osaa maksetaan ensi vuonna pääosin enää vain työllistymistä edistävien palvelujen ajalta. Aiemmin korotettua ansio-osaa on voinut saada myös pitkän työhistorian perusteella.

Katso esimerkkitaulukko lakimuutoksen vaikutuksista »