Työttömyyskassojen yhteisjärjestö TYJ: Uusi liikkuvuusavustus korvaa työmatka- ja muuttokuluja

Työttömyyskassat alkavat maksaa vuoden alusta liikkuvuusavustus-nimistä uutta etuutta, jonka tarkoituksena on tukea työn vastaanottamista pitkän työmatkan päästä. Tarkista oikeutesi liikkuvuusavustukseen omasta työttömyyskassastasi, jos vastaanotat työttömänä kokoaikatyön, jonka edestakainen työmatka on yli kolme tuntia tai osa-aikatyön, jonka edestakainen työmatka on yli kaksi tuntia.

Liikkuvuusavustusta tulee hakea ennen työsuhteen alkamista, mutta aikaisintaan 1.1.2017, jolloin laki tulee voimaan.

Liikkuvuusavustuksen maksaminen edellyttää, että

  • työsuhteesi alkaa 2.1.2017 tai sen jälkeen
  • olet päivärahan saaja välittömästi ennen työsuhteesi alkua
  • uusi työsuhteesi kestää vähintään 2 kk
  • työaikasi on vähintään 18 h/vko
  • edestakainen työmatkasi kestää kokoaikatyössä yli 3 h/pv:ssä tai osa-aikatöissä yli 2 h/pv:ssä
  • olet hakenut liikkuvuusavustusta ennen työssäsi aloittamista.

Liikkuvuusavustuksen hakeminen

Toimita liikkuvuusavustushakemus ennen työsuhteesi alkamista Erityisalojen Toimihenkilöiden Työttömyyskassaan (voit jättää aikaisintaan 1.1.2017).

Liitä hakemukseen työsopimus (sopimuksen voi toimittaa myöhemminkin).

Suuruus ja kesto

Liikkuvuusavustuksen suuruus on korottoman peruspäivärahan suuruinen ilman lapsikorotusta ja korotusosaa, eli noin 700 €/kk.

Avustusta maksetaan enintään 5 päivältä viikossa työsuhteen alkamisesta lukien. Liikkuvuusavustuksen maksamisen kesto riippuu työn kestosta seuraavasti:

Työsuhde 2 kk: 30 päivän ajalta
Työsuhde 3 kk: 45 päivän ajalta
Työsuhde 4 kk: 60 päivän ajalta

Liikkuvuusavustus maksetaan maksukausittain jälkikäteen. Liikkuvuusavustus on veronalainen etuus.

Lomakkeet: