Vuorotteluvapaan ehdot muuttuvat 1.9.2014

Vuorotteluvapaalle voi jatkossa päästä 16 vuoden työhistorian jälkeen nykyisen 10 vuoden sijasta. Lisäksi lainsäädäntöä muutetaan niin, että muussa EU/ETA-maassa tai Sveitsissä tehty työ otetaan huomioon laskettaessa työhistoriaedellytyksen täyttymistä.  

Vuorotteluvapaalta ei voi enää jäädä suoraan eläkkeelle.

Vuorotteluvapaalle jäävälle asetetaan yläikäraja, joka on tällä hetkellä 60 vuotta. Yläikäraja ei tule koskemaan ennen vuotta 1957 syntyneitä.

Sijaista koskevat edellytykset 

Vuorotteluvapaan sijaiseksi palkattavan täytyy olla työttömänä yhdenjaksoisesti tai osissa vähintään 90 kalenteripäivää ennen työsuhdetta. Työttömyyden keston lasketaan vuorotteluvapaan alkamista edeltäneiden 14 kuukauden ajalta. Työttömyysehto ei koske alle 30 –vuotiaista työtöntä työnhakijaa, jonka ammatti- tai korkeakoulututkinnon suorittamisesta on kulunut enintään vuosi. Yhden päivän työttömyys riittää myös, jos sijainen on vuorotteluvapaan alkaessa alle 25-vuotias tai yli 55-vuotias.

Nykylainsäädännöllä edellytys täyttyy, jos sijainen on ollut työttömänä yhden päivän.

Vuorottelukorvauksen muut muutokset 

Vuorotteluvapaan kesto muutetaan nykyisestä 90–359 kalenteripäivästä 100–360 kalenteripäivään.

Työnantaja ja vuorottelija voivat vapaan alettua muuttaa joustavammin vuorotteluvapaasopimuksessa sovittujen jaksojen ajankohtia.

Vuorotteluvapaa-asiakirjojen toimittamista koskevia ehtoja väljennetään.

Vuorottelukorvaus pysyy ennallaan

Vuorotteluvapaan tavoitteena on edistää työntekijän työssä jaksamista ja työttömän työnhakijan työllistymistä. Vapaan saa edelleen käyttää, miten haluaa. Jatkossakin uudelle vuorotteluvapaalle voi jäädä oltuaan viisi vuotta töissä.

Myös vuorotteluvapaasta maksettava korvaus säilyy ennallaan. Vuorottelukorvauksen suuruus on työhistoriasta riippuen joko 70 prosenttia tai 80 prosenttia siitä työttömyyspäivärahasta, johon henkilöllä olisi oikeus työttömäksi jäädessään.

Voimaantulo

Lakimuutokset eivät koske sijaista eivätkä vuorotteluvapaalle jäävää työntekijää, jos vuorotteluvapaasta on sovittu ennen syyskuun 2014 alkua ja jos vuorotteluvapaa alkaa vuoden 2014 loppuun mennessä.  

Lue tarkemmin vuorotteluvapaasta >>