Luottamusmies ja luottamusvaltuutettu

Eikö ongelma ratkennut? Neuvomme selkokielellä! Jäsenet: 09 613 231 Eikö ongelma ratkennut? Neuvomme selkokielellä! Jäsenet: 09 613 231

Luottamusmies valitaan työehtosopimuksen perusteella. Työehtosopimuksessa on sovittu, ketkä valitsevat luottamusmiehen ja keitä luottamusmies edustaa. Luottamusmies voi edustaa kaikkia toimihenkilöitä tai vain tiettyyn ammattiliittoon kuuluvia toimihenkilöitä. Luottamusmiehen tulee olla ERTOn jäsen.

Luottamusvaltuutettu valitaan työpaikalle, jolla ei ole valtakunnallista tai talokohtaista työehtosopimusta. Luottamusvaltuutettu valitaan henkilöstöryhmittäin. Tämä tapahtuu joko siten, että kaikki yrityksen työntekijät osallistuvat valintaan tai yksi tai useampi henkilöstöryhmä valitsee luottamusvaltuutetun. Tällainen ryhmä on esimerkiksi ERTOon järjestäytyneet toimihenkilöt. Henkilöstöryhmiä voivat olla myös työntekijät, toimihenkilöt ja ylemmät toimihenkilöt. Myös yrityksen kaikki työntekijät voivat valita keskuudestaan luottamusvaltuutetun.

Luottamusmiehen ja luottamusvaltuutetun valinnasta ilmoitetaan kirjallisesti työnantajalle ja ERTOn toimistoon.

Luottamusmiehellä ja -valtuutetulla on vahvennettu irtisanomis- ja lomauttamissuoja.

Valintaohjeita saa ERTOn toimistosta ja osoitteesta www.hedit.fi.

Luottamusmiehen ja -valtuutetun tehtävät

Luottamusmies (ja -valtuutettu) edustaa työntekijöitä yhteistoimintaneuvotteluissa ja yksittäistä työntekijää työsuhteesta johtuvan ongelman selvittelyssä. Luottamusmies neuvottelee työnantajan edustajan kanssa paikallisen palkankorotuserän jakamisesta. Tehtävien hoitamista varten työnantajan on annettava luottamusmiehelle (ja -valtuutetulle) tarpeelliset tiedot. Näitä tietoja voivat olla työaika- ja vuosilomakirjanpito tai palkkatilastot. Työehtosopimuksessa on yleensä sovittu luottamusmiehen tiedonsaantioikeudesta.

Tehtäviensä hoitamiseksi luottamusmiehellä (ja -valtuutetulla) on oikeus saada riittävästi vapautusta työstään sekä korvaus tästä mahdollisesti aiheutuvasta ansionmenetyksestä.

Luottamusmieskorvaus

Luottamusmiehelle maksetaan luottamusmieskorvausta, jonka määrä on sovittu työehtosopimuksessa. Luottamusmies saa vapautusta työstään luottamustehtävien hoitamista varten.

Muiden kuin lakisääteisten tehtävien hoitamiseksi annettavasta työstä vapautuksesta ja tästä aiheutuvasta ansion menetyksen korvaamisesta on sovittava työnantajan ja luottamusvaltuutetun välillä erikseen.

HL

Oliko tämä artikkeli sinulle hyödyllinen?KylläEi
Emme voineet vastaanottaa palautettanne. Kokeile hetken kuluttua uudelleen.
Kiitos palautteestasi!