Osa-aikatyö

Yleensä osa-aikatyöksi kutsutaan työtä, jossa työntekijän työaika on lyhyempi kuin vastaavan kokoaikaisen työntekijän säännöllinen työaika. Työsuhde voi olla osa-aikainen sopimuksen perusteella tai työnantajan yksipuolisella päätöksellä.  Myös työntekijällä on tietyissä tilanteissa oikeus siirtyä osa-aikatyöhön. Yksi yleisimmistä tilanteista on osittainen hoitovapaa. Lisäksi työnantajan on pyrittävä järjestämään mahdollisuus osa-aikaeläkkeeseen työntekijän niin halutessa.

Työnantaja voi muuttaa työsuhteen osa-aikaiseksi vain taloudellisilla ja tuotannollisilla irtisanomisperusteilla eli silloin, kun tarjolla oleva työ on vähentynyt eikä työntekijälle voida enää tarjota kokoaikaista työtä. Työsuhteen osa-aikaistaminen on tällöin mahdollista irtisanomisaikaa noudattaen.

Osa-aikaistaminen

Osa-aikaistaminen tarkoittaa siis työaikaa koskevan ehdon pysyvää muuttamista. Ennen osa-aikaistamista työnantajan on käytävä yhteistoimintaneuvottelut, jos työnantajan palveluksessa on vähintään 20 työntekijää. Osa-aikaistaminen on eri asia kuin lomauttaminen.

Riippumatta siitä, miten osa-aikainen työsuhde on syntynyt, työajasta ja sen sijoittamisesta on hyvä sopia mahdollisimman tarkasti (esim. ma ja ti 9 - 12 ja to 10 - 16). Jollei työnantaja pysty ilmoittamaan tarkkaa työaikaa, työajasta voidaan sopia esimerkiksi siten, että se on vähintään tietty tuntimäärä viikossa ja että työnantaja ilmoittaa seuraavan viikon työajat vähintään viikkoa aikaisemmin.

Osa-aikaisella työntekijällä on yleensä oikeus soviteltuun työttömyyskorvaukseen.