Työehtosopimus takaa työntekijälle lainsäädäntöä paremmat edut

Työehtosopimus eli tes on ammattiliiton ja työnantajaliiton tekemä sopimus alan palkoista ja työsuhteen ehdoista.

Työehtosopimus eli tes syntyy yleensä työntekijäliiton, esimerkiksi ERTOn aloitteesta. Sopimus tehdään työnantajaliiton tai yksittäisen työnantajan kanssa tiettyä työalaa (esimerksiksi kuljetus, optikot, terveyspalveluala, taloushallinto, sosiaalialan järjestöt jne.) tai ammattiryhmää varten. Työehtosopimus voidaan tehdä myös yksittäistä työpaikkaa varten yrityskohtaisesti. 

Sopimuksessa sovitaan työehdoista, joita kyseisellä alalla on vähintään noudatettava. Työntekijän oikeus esimerkiksi lomarahaan ja lomaltapaluurahaan sekä äitiysloma-ajan palkkaan kuten myös oikeus palkankorotukseen perustuu yleensä työehtosopimuksen määräyksiin. Oman alan työehtosopimukseen kannattaakin näin ollen aina tutustua, jottei mitään etuja jäisi saamatta.

Yrityksen toimiala määrää yleensä noudatettavan työehtosopimuksen. Mitään ”yleistä työehtosopimusta” ei ole olemassa. On myös aloja, joilla ei (vielä) ole alakohtaista valtakunnallista työehtosopimusta, kuten mainostoimistot ja eläinklinikat.

Jos alalla ei ole työehtosopimusta, työnantajan kanssa voi sopia, että työsuhteessa noudatetaan niin sanottua yleistä runkosopimusta sekä alan vähimmäispalkkasuositusta, jos sellainen on annettu. ERTO antaa vähimmäispalkkasuositukset mainostoimistoihin, toimistotyöhön, eläintenhoitotyöhön ja liikuntakeskuksiin.

Yleissitova työehtosopimus

Työehtosopimus voi olla yleissitova tai ns. normaalisitova. Jos työehtosopimus on yleissitova, sitä on kaikkien kyseisen alan työnantajien noudatettava, olivatpa nämä järjestäytyneitä työnantajaliittoon tai eivät (ns.”villit työnantajat”). Jos työehtosopimus ei ole yleissitova, se sitoo vain asianomaisen työalan työnantajaliittoon järjestäytyneitä työnantajia. Yleissitovuus ratkaistaan yleissitovuuden vahvistamislautakunnassa.

ERTOn työehtosopimuksista ovat yleissitovia: