Työehtosopimus takaa työntekijälle lainsäädäntöä paremmat edut

Työehtosopimus eli tes on ammattiliiton ja työnantajaliiton tai työnantajan tekemä sopimus alan palkoista ja työsuhteen ehdoista.

Työehtosopimus eli tes syntyy yleensä työntekijäliiton, esimerkiksi ERTOn aloitteesta. Sopimus tehdään työnantajaliiton tai yksittäisen työnantajan kanssa tiettyä työalaa (esimerkiksi kuljetus, optikot, terveyspalveluala, taloushallinto, sosiaalialan järjestöt) tai ammattiryhmää varten. Työehtosopimus voidaan tehdä myös yksittäistä työpaikkaa varten yrityskohtaisesti.

Sopimuksessa sovitaan työehdoista, joita kyseisellä alalla on vähintään noudatettava. Työehtosopimuksen määräyksiin perustuu yleensä esimerkiksi työntekijän oikeus lomarahaan ja lomaltapaluurahaan sekä äitiysloman palkkaan, kuten myös oikeus palkankorotukseen. Oman alan työehtosopimukseen kannattaakin näin ollen tutustua, jottei mitään etuja jäisi saamatta.

Noudatettava työehtosopimus määräytyy yleensä yrityksen toimialan mukaan. Mitään ”yleistä työehtosopimusta” ei ole olemassa. On myös aloja, joilla ei vielä ole alakohtaista valtakunnallista työehtosopimusta, kuten mainostoimistot ja eläinklinikat.

Jos alalla ei ole työehtosopimusta, työnantajan kanssa voi sopia, että työsuhteessa noudatetaan niin sanottua yleistä runkosopimusta sekä alan vähimmäispalkkasuositusta, jos sellainen on annettu. ERTO antaa vähimmäispalkkasuositukset mainostoimistoihin, toimistotyöhön, eläintenhoitotyöhön ja liikuntakeskuksiin.

Työehtosopimuksen neuvotteluun tarvitaan neuvotteluvoimaa eli sitä, että liiton jäsenet tukevat tarvittaessa toimenpiteillään liiton neuvottelijaa. Mitä enemmän liiton jäseniä meillä on, sitä vahvempia olemme neuvottelupöydässä ja sen parempia ehtoja saamme neuvoteltua. Jos ei ole liittoa tai jäseniä, ei ole työehtosopimustakaan. Sen takia työntekijän kannattaa aina kuulua alan työehtosopimuksen solmivaan ammattiliittoon. Jäsenenä pääsee myös itse vaikuttamaan työehtosopimuksen sisältöön!

Yleissitova työehtosopimus

Työehtosopimus voi olla yleissitova tai ns. normaalisitova. Jos työehtosopimus on yleissitova, sitä on kaikkien kyseisen alan työnantajien noudatettava huolimatta siitä kuuluvatko ne työnantajaliittoon vai ei (”villit työnantajat”). Jos työehtosopimus ei ole yleissitova, se sitoo vain asianomaisen työalan työnantajaliittoon järjestäytyneitä työnantajia. Yleissitovuus ratkaistaan yleissitovuuden vahvistamislautakunnassa.

ERTOn työehtosopimuksista yleissitovia ovat: