Työehtosopimus takaa työntekijälle lakia paremmat ehdot

Työehtosopimus eli tes on ammattiliiton ja työnantajien tekemä sopimus alan palkoista ja työsuhteen ehdoista.

Työehtosopimus eli tes syntyy yleensä työntekijäliiton, esimerkiksi ERTOn aloitteesta. Sopimus tehdään työnantajaliiton tai yksittäisen työnantajan kanssa tiettyä työalaa tai ammattiryhmää varten, esimerkiksi kuljetusala, optikot, terveyspalveluala, taloushallintoala, sosiaalialan järjestöt jne. Yksittäiselle yritykselle voidaan sopia myös oma työehtosopimus, jolloin puhutaan yrityskohtaisesta sopimuksesta.

Sopimuksessa sovitaan alan vähimmäistyöehdot. Työehtosopimuksessa sovitaan yleensä esimerkiksi oikeus palkankorostukseen sekä se, onko työntekijällä oikeus lomarahaan ja lomaltapaluurahaan tai äitiysloman palkkaan. Oman alan tai työpaikan työehtosopimukseen kannattaakin tutustua, ja varmistaa ettei mitään etuja jäisi saamatta.

Yleistä työsopimusta ei ole olemassa

Mitään ”yleistä työehtosopimusta” ei ole olemassa. Noudatettava työehtosopimus määräytyy yleensä yrityksen toimialan mukaan. valtion, kuntien, ja seurakuntien virkamiesten työehdot sovitaan niin kutsuissa virkaehtosopimuksissa. On myös aloja, joilla ei vielä ole alakohtaista valtakunnallista työehtosopimusta, kuten mainostoimistot ja eläinklinikat. Noin 90% työntekijöistä työskentelee joko työehtosopimuksen tai virkaehtosopimuksen piirissä.

Jos alalla ei ole työehtosopimusta, työnantajan kanssa voi sopia, että työsuhteessa noudatetaan niin sanottua yleistä runkosopimusta sekä alan vähimmäispalkkasuositusta, jos sellainen on annettu. ERTO antaa vähimmäispalkkasuositukset mainostoimistoihin, toimistotyöhön, eläintenhoitotyöhön ja liikuntakeskuksiin.

Työehtosopimuksen neuvotteluissa neuvottelija tarvitsee liiton jäsenet tukea tarvittaessa esimerkiksi, jos neuvottelua pitää vauhdittaa lakolla. Mitä enemmän liiton jäseniä liitoilla on, sitä vahvempia liitot ovat neuvottelupöydässä ja sen parempia ehtoja liitot saavat työntekijöille neuvoteltua. Jos ei ole liittoa tai jäseniä, ei ole työehtosopimustakaan. Sen takia työntekijän kannattaa aina kuulua alan työehtosopimuksen solmivaan ammattiliittoon. Jäsenenä pääsee myös itse vaikuttamaan työehtosopimuksen sisältöön!

Yleissitova työehtosopimus

Työehtosopimus voi olla yleissitova tai ns. normaalisitova. Jos työehtosopimus on yleissitova, sitä on kaikkien kyseisen alan työnantajien noudatettava huolimatta siitä kuuluvatko ne työnantajaliittoon vai ei. Jos työehtosopimus ei ole yleissitova, se sitoo vain asianomaisen työalan työnantajaliittoon järjestäytyneitä työnantajia. Yleissitovuus ratkaistaan yleissitovuuden vahvistamislautakunnassa.

ERTOn työehtosopimuksista yleissitovia ovat: