Työterveyshuolto

Eikö ongelma ratkennut? Neuvomme selkokielellä! Jäsenet: 09 613 231 Eikö ongelma ratkennut? Neuvomme selkokielellä! Jäsenet: 09 613 231

Työtervyshuoltolaki velvoittaa työnantajan järjestämään työntekijöille työterveyshuollon palvelut, kun työntekijöitä on yksi tai enemmän riippumatta tehtävistä työtunneista tai työsuhteen kestosta. Lain velvoittama työterveyshuolto on sisällöltään melko vaatimaton.

Lakisääteisen ennaltaehkäisevän työterveyshuollon lisäksi työterveyshuoltoon voi sisältyä yleislääkäritasoista tai erikoislääkäritasoista sairaanhoitoa, minkä järjestäminen on työnantajalle vapaaehtoista.

Kun työterveyshuoltopalveluja hankitaan työpaikalle, on asia lain mukaan käsiteltävä yhdessä henkilöstön tai heidän edustajiensa kanssa. Työpaikan koosta riippuen keskustelu käydään työsuojelutoimikunnassa tai työsuojeluvaltuutetun tai koko henkilöstön kanssa.

Työantaja ja työterveyshuoltopalvelujen tarjoaja laativat työterveyshuollon toimintasuunnitelman, joka perustuu työpaikkaselvityksen ja siinä todettuihin terveysriskeihin. Lakisääteisen työterveyshuollon sisällön lisäksi toimintasuunnitelmassa kerrotaan sairaanhoitopalvelujen laajuus ja sisältö. Kela korvaa työnantajalle työterveyshuollon järjestämisestä ja toteutuksesta aiheutuvia kustannuksia.

Työnantajan tulee järjestää 1.1.2017 alkaen tuotannollisin ja taloudellisin syin irtisanotulle työntekijälle työterveyshuolto kuuden kuukauden ajan työntekovelvoitteen päättymisestä lukien. Nämä velvollisuudet koskevat työnantajia, joiden palveluksessa on vähintään 30 työntekijää. Edellytyksenä on myös, että työntekijän työsuhde on sen päättymiseen mennessä kestänyt vähintään viisi vuotta. 

JL

Oliko tämä artikkeli sinulle hyödyllinen?KylläEi
Emme voineet vastaanottaa palautettanne. Kokeile hetken kuluttua uudelleen.
Kiitos palautteestasi!