Työsuhteen ehdot ja työsopimus

Eikö ongelma ratkennut? Neuvomme selkokielellä! Jäsenet: 09 613 231 Eikö ongelma ratkennut? Neuvomme selkokielellä! Jäsenet: 09 613 231

Työsuhteen ehdot määräytyvät useiden eri sopimusten ja lakien perusteella: 

Lisäksi työsuhteen ehtojen määräytymiseen vaikuttavat myös etusijajärjestys ja edullisemmuussääntö sekä työnantajan tulkintaetuoikeus. 

Työnantajan on sovellettava työntekijälle edullisempia normeja

Yksittäistä työsuhdetta koskevissa säännöstyslähteissä voi olla samasta asiasta erilaisia säännöksiä tai määräyksiä, jotka ovat ristiriidassa keskenään. Mitä säännöstä tai määräystä silloin sovelletaan? Ristiriita ratkaistaan tällaisessa tilanteessa etusijajärjestyksen ja edullisemmuussäännön perusteella.

Etusijajärjestys tarkoittaa työsuhteen ehtojen määrittävien eri sopimusten ja lakien (säännöstyslähteiden) hierarkiaa: ristiriitaisista normeista tulee noudattaa hierarkiassa antamisjärjestyksensä ja pakottavuutensa perusteella ylimpänä olevaa.

Edullisemmuussääntö tarkoittaa sitä, että työnantajan on noudatettava normia, joka johtaa työntekijälle edullisempaan tulkintaan.

Edullisemmuussääntö perustuu ns. työntekijän suojeluperiaatteeseen, jonka mukaan asia on epäselvissä tapauksissa ratkaistava työntekijän eduksi.

Esimerkki

Työsopimuksessa oli sovittu kuukausipalkaksi 1 800 euroa. Työehtosopimuksen mukaan vähimmäispalkka oli 1 900 euroa. Työntekijällä oli oikeus saada työehtosopimuksessa sovittu palkka. Jos työsopimuksessa olisi sovittu kuukausipalkaksi 1 900 euroa ja työehtosopimuksessa 1 800 euroa, noudatettaisiin työsopimuksen määräystä.

Työsopimus 

Työsopimuksessa sovitaan työnantajan ja työntekijän välillä työnteon ehdoista. Työsopimus on se henkilökohtainen sopimus, jonka työntekijä tekee työnantajansa kanssa ja jossa sovitaan työtehtävistä, työntekopaikasta, maksettavasta palkasta mahdollisine luontoisetuineen, lomaeduista, lomarahasta/lomaltapaluurahasta, työsuhteessa sovellettavasta työehtosopimuksesta (tes), jne.

Ks. erikseen kohta Työsopimus tästä työsuhdeoppaasta.

LB

Oliko tämä artikkeli sinulle hyödyllinen?KylläEi
Emme voineet vastaanottaa palautettanne. Kokeile hetken kuluttua uudelleen.
Kiitos palautteestasi!