Tietotekniikan palvelualalle lisää lakkoja – ERTO puolustaa työehtoja

Tietotekniikan palvelualalla on käynnissä neuvotteluprosessi työehtosopimusten uusimiseksi. Tällä hetkellä alalla noudatettavan valtakunnallisen ja yleissitovan tessin on neuvotellut ja allekirjoittanut ERTO.

Tietoalojen toimihenkilöiden syyskuisesta siirtymisestä ERTOsta akavalaisen Uuden Insinööriliiton jäseneksi lähtien on alan työehtosopimusosapuoleksi pyrkinyt Ylempien toimihenkilöiden neuvottelujärjestö YTN. ERTO haluaa sopia murrostilanteesta huolimatta koko alalle ja jäsenilleen hyvät työehdot tulevaisuudessakin eikä hyväksy työehtojen heikennyksiä.

Ellei alan työehdoista päästä sopuun, ERTO aloittaa lakon perjantaina 11.11.2011 klo 6.00 ja päättää sen keskiviikkona 16.11.2011 klo 6.00 alla mainittujen Teknologiateollisuus ry:n jäsenyritysten kaikkien yksiköiden toimihenkilötehtävissä.

ERTO maksaa lakkoavustukset jäsenilleen ja lähettää lakonalaisissa yrityksissä työskenteleville lisätietoa henkilökohtaisesti. ERTOn työsuhdeneuvonta palvelee jäseniä myös tässä asiassa, puh. 09 6132 3241, ma–pe 9.30–13.30.

Lakon alaiset yhtiöt:
Fujitsu Finland Oy
Isoworks Oy
Logica Suomi Oy
Tieto Oyj
Tieto Finland Oy

Vuokratyöntekijät osallistuvat lakkoon vakinaisen henkilökunnan tavoin. Ne vuokratyöntekijät, joille on osoitettu tai osoitetaan lakonalaista työtä, kieltäytyvät työn tekemisestä. Tällä pyritään estämään vuokratyön käyttäminen rikkurityövoimana.  

Asiasta on ilmoitettu to 27.10. sekä Teknologiateollisuus ry:lle että valtakunnansovittelijalle.

Lisätietoja: puheenjohtaja Juri Aaltonen, p. 040 553 8536, juri.aaltonen@erto.fi

Lisätietoa jäsenille ERTOn työsuhdeneuvonnasta, puh. 09 6132 3241, ma-pe klo 9.30-13.30.