Työpaikan ilmapiiriongelmat

Eikö ongelma ratkennut? Neuvomme selkokielellä! Jäsenet: 09 613 231 Eikö ongelma ratkennut? Neuvomme selkokielellä! Jäsenet: 09 613 231

Työntekijä saattaa joutua kokemaan huonoa kohtelua työpaikoilla. Ääritapauksessa kohtelu voit johtaa työpaikkakiusaamiseen. Huono kohtelu saattaa ilmetä myös seksuaalisena häirintänä. Huonon kohtelun tunnusmerkkejä ovat: se jatkuu toistuvasti ja se vaarantaa työntekijän terveyden.

Työpaikkakiusaaminen on kuitenkin aina erotettava normaaleista ristiriitatilanteista. Työpaikkakiusaamiselle on ominaista se, että huono kohtelu on järjestelmällistä ja pitkäkestoista. Kiusaamiseen tai seksuaaliseen häirintään voi syyllistyä joko esimies tai toinen työntekijä.

Kiusaamiseen puututtava heti

Työpaikkakiusaamiseen ja muuhun epäasialliseen käyttäytymiseen on syytä puuttua heti. Kiusaamisen tai epäasiallisen kohtelun kohteeksi joutuneen työntekijän on ilmoitettava kiusaajalleen selkeästi, että tämän tulee lopettaa menettely. Asiasta tulee tehdä myös ilmoitus työnantajalle.

Todistettavuuden vuoksi on syytä kirjata mm. miten epäasiallinen häirintä ilmenee, milloin sitä on tapahtunut ja kuka tai ketkä ovat siihen syyllistyneet. Tarvittaessa voi ottaa yhteyttä myös työsuojeluvaltuutettuun tai luottamusmieheen. Jos kiusaaja on esimiesasemassa, asiasta on ilmoitettava tämän esimiehelle.

Esimiehen tai muun työnantajan edustajan on ryhdyttävä välittömästi toimenpiteisiin kiusaamisen tai seksuaalisen häirinnän poistamiseksi. Työnantajalla on velvollisuus huolehtia siitä, ettei työntekijä joudu alttiiksi tapaturmille tai saa työn johdosta haittaa terveydelleen.

Työterveyshuolto ja työsuojeluviranomaiset

Työterveyshuolto on työpaikkakiusaamistapauksiin liittyvissä jaksamisongelmissa ratkaisevassa asemassa. Sen lisäksi, että se tekee arvion työntekijän terveydentilasta, siellä on kokonaisvaltainen kuva yrityksen työilmapiiristä. Myös työsuojeluviranomaiset voivat käyttää näitä tietoja.

Jos työpaikalla ei kiusaamisongelmaa kyetä ratkaisemaan, kannattaa asia saattaa aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueen (ent. työsuojelupiirin) ja ammattiliiton käsiteltäväksi. Työsuojeluviranomaiset edellyttävät sitä, että asiaa on ensin yritetty selvittää työpaikalla työnantajan tai yhteistoiminnassa henkiöstön edustajien kanssa.

JL
Oliko tämä artikkeli sinulle hyödyllinen?KylläEi
Emme voineet vastaanottaa palautettanne. Kokeile hetken kuluttua uudelleen.
Kiitos palautteestasi!